Breitbart, de rechts-nationalistische site, die sinds kort weer onder leiding staat van Steve Bannon, kwam meteen met de frase 'Amnesty Don' op de proppen om de ontzetting te verwoorden. Vervolgens liet Breitbart ouders aan het woord die herhaaldelijk door Trump in kiesmeetings naar het podium waren gehaald. Die ouders hebben een kind verloren ten gevolge van geweld of gevaarlijk gedrag van illegale migranten in de VS. Ook zij mochten hun ontzetting verwoorden.
...

Breitbart, de rechts-nationalistische site, die sinds kort weer onder leiding staat van Steve Bannon, kwam meteen met de frase 'Amnesty Don' op de proppen om de ontzetting te verwoorden. Vervolgens liet Breitbart ouders aan het woord die herhaaldelijk door Trump in kiesmeetings naar het podium waren gehaald. Die ouders hebben een kind verloren ten gevolge van geweld of gevaarlijk gedrag van illegale migranten in de VS. Ook zij mochten hun ontzetting verwoorden.Bannon zelf, tot vorige maand hoofdstrateeg van de president, zei in gesprek met CBS dat hij bang was dat de Republikeinen via een maatregel ten gunste van de 'Dreamers' hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen kwijtspelen bij de verkiezingen van volgend jaar. De achterban zou dit zien als verraad, aldus Bannon.Het bleef niet bij Breitbart. De vaak extremistische columniste Ann Coulter, die Trumps migratiestandpunt tijdens de campagne beïnvloedde, en die een boek publiceerde onder de veelzeggende titel In Trump we Trust tweette de vraag: 'Wie is er op dit moment nog gekant tegen een vervolging van Trump?' Ze herhaalt elke dag een 'muurupdate' met het aantal onder Donald Trump gebouwde meters van de muur aan de grens met Mexico: in het totaal 0 meter tot dusver.Laura Ingraham, een conservatieve mediafiguur met een eigen radioshow en podcast, die speechte tijdens de Republikeinse conventie, en die in de running was voor een topjob in het Witte Huis van Trump, hekelde de president voor zijn aarzeling inzake de muur met Mexico. Trump tweette deze week dat er al herstel- en versterkingswerken bezig zijn aan een omheining langs de grens. Een sceptische Ingraham zei in haar programma dat ze zich niet kon herinneren dat de aanhangers nooit 'herstel de omheining' gescandeerd hebben, maar wel 'bouw de muur'.De conservatieve 'paniek' (omschrijving van The Washington Post) was al een tijdje in de maak, maar hij bereikte een koortsachtig niveau na een avondmaal dat woensdag in het Witte Huis plaatsvond. Er werden Chinese gerechten geserveerd.Er waren volgens persberichten 11 mensen aanwezig, waarbij de topdemocraten in het parlement Nancy Pelosi (Huis van Afgevaardigden) en Chuck Schumer (Senaat). Opvallend afwezig: de top-Republikeinen in het parlement, Mitch McConnell (Senaat) en Paul Ryan (Speaker in het Huis). Ook afwezig: Stephen Miller, die jonge speechschrijver die het rechts nationalistische gedachtegoed in het Witte Huis vertegenwoordigt, en minister van Justitie Jeff Sessions die enkele weken geleden het uitzetten van de Dreamers aankondigde.Tijdens de bijeenkomst kwamen een groot aantal onderwerpen ter sprake waarbij belastingen, de situatie in Mexico en DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, een systeem dat onder president Obama werd ontwikkeld en dat 800.000 sans-papiers ('Dreamers'), die als kind in het land arriveerden de kans bood te studeren en te werken zonder de dreiging dat ze het land uitgezet zouden worden. Die Dreamers moesten om de twee jaar hun aanvraag voor DACA-status hernieuwen.Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het programma over 6 maanden zal beëindigen, en dat hij tegen dan een parlementair akkoord wil dat uitsluitsel geeft voor de DACA-jongeren (die intussen doorgaans volwassen zijn, én hoger opgeleid, én tewerkgesteld). Hij liet verstaan dat hijzelf er voorstander van is dat die regeling zou inhouden dat ze kunnen blijven, wat een totale ommekeer is van wat hij tijdens de campagne verkondigde. Toen beloofde hij dat het programma onmiddellijk zou opdoeken en dat de Dreamers zouden moeten vertrekken.Na afloop van het diner verklaarden Pelosi en Schumer dat ze een overeenkomst hadden met de president waarbij de Democraten extrafinanciering en verstrengde maatregelen voor grensbescherming zouden ondersteunen en de president maatregelen zou ondersteunen waarbij de Dreamers in het land kunnen blijven. Financiering van de muur met Mexico zat echter niet in de maatregelen die de Democraten zouden ondersteunen, aldus Pelosi en Schumer. Het Witte Huis ontkende dat er een akkoord was, maar ontkende dan weer niet dat dit allemaal in de onderhandeling zat - dat de Dreamers zouden kunnen blijven, en dat de financiering van de muur niet gelieerd zou zijn aan de maatregelen ten voordele van de Dreamers. President Trump ondersteunde dit met tweets ten voordele van Dreamers en ten voordele van het werk dat nu al aan de gang is voor de muur (herstellen van omheiningen, zie hoger). Het akkoord, of de onderhandeling met preakkoord, van woensdag volgt op een akkoord van de week voordien, waarin de president ook het Democratische voorstel inzake de schulddrempel volgde ten nadele van het Republikeins voorstel.De tijdelijke toenadering van de president tot 'Chuck en Nancy' heeft volgens andere Republikeinen, zoals talkradiohost Rush Limbaugh, te maken met de onmacht van de Republikeinen om wetten goedgekeurd te krijgen. Ze slaagden er niet in eensgezind een nieuw systeem van gezondheidszorg aan een meerderheid te helpen of zelfs maar om Obamacare af te schaffen - wat nochtans al vele jaren een vurige kiesbelofte is van de partij. Volgens Bannon hadden Paul Ryan en Mitch McConnell bij een begin van het presidentschap beloofd dat de vervanging van Obamacare tegen Pasen in kannen en kruiken zou zijn, en voor het einde van het jaar gevolgd zou worden door een belastinghervorming en een massale investering in infrastructuur. Conclusie van Bannon, nadat niets van dit alles volgens plan verloopt: de top van de partij probeert de president en zijn populistische agenda te torpederen.Los daarvan: de Republikeinen geven in ieder geval geen indruk van competentie, of van ondersteuning van Trump, en dus zoekt Trump elders steun. Hij ontkende dat het om amnestie zou gaan voor de Dreamers. De maatregelen van Obama gaven tijdelijke status, en geen staatsburgerschap. De nieuwe regeling zou iets gelijkaardigs inhouden. Breitbart, Bannon en Coulter zijn niet overtuigd, en vrezen voor een aanzuigeffect, vrezen dat het om meer gaat dan 800.000 Dreamers. Ze vrezen voor een revolte van Trumps kiezersbasis.Meer gematigde Republikeinen, die zelfs niet gewonnen zijn voor het idee van de muur met Mexico, betreuren dan weer dat Trump zonder slag of stoot zijn onderhandelingspositie uit de hand geeft door de financiering van de muur niet te koppelen aan de Dreamers.Volgens Maggie Haberman van The New York Times voelt Trump zich beter op zijn gemak bij deze Democraten, en met name bij die andere bewoner van New York, Chuck Schumer. Ryan vindt hij 'een boyscout' en met McConnell vindt hij geen enkele gemeenschappelijke interesse zodat er lange, ongemakkelijke stiltes vallen.Voor een open microfoon tijdens een sessie in de Senaat gaf Schumer (ongewild?) details. 'Hij heeft ons graag. Hij heeft in ieder geval mij graag'. Hij ging voor de open microfoon ook in op wat hij de president had verteld: 'Je bent veel beter af als je soms naar links en soms naar rechts kunt stappen. Als je alleen maar in één richting kunt stappen, ben je ingesloten'. De nieuwe samenwerking maakt ook de Democraten 'productiever', aldus Schumer.Hoewel de 'paniek' momenteel bij de rechtse achterban bestaat, die nu aan alles twijfelt wat Trump heeft beloofd, en die herinnerd wordt aan het feit dat Trump nog niet zolang geleden is overgestapt naar de Republikeinse partij, is de tactische toenadering ook niet risicoloos voor de Democraten. Weliswaar is een regeling voor de Dreamers quasi-unaniem populair in de partij, maar verstevigde maatregelen aan de grens zijn dat niet. Dat is ook een gedachte die leeft bij een deel van Trumps aanhang. Het lijkt nu wel op een overwinning voor de Democraten, maar misschien heeft Trump nog wel iets achter de hand dat bewijst dat hij op termijn de slimste onderhandelaar is. Dat is de hoop, naast de vrees.Voor Trump is het ook belangrijk dat hij dingen gedaan krijgt, zeggen insiders, en dat de pers voor een keer positief over hem bericht, en daarbij de term hanteert die hem lief is: dealmaker.