De Amerikaanse president Barack Obama reageerde gefrustreerd en kwaad na de schietpartij aan een universiteit in Oregon, waar een 26-jarige man 10 mensen de dood injoeg. 'Ik weet al wat de wapenlobby zal zeggen: dat we meer wapens nodig hebben. Gelooft iemand dat echt?'

Obama - die al voor de vijftiende keer in bijna zeven jaar een dergelijke toespraak moest houden - is dit moe, maar ook hij kan weinig doen aan de erg liberale wapenwetten in zijn land. Wapendracht is vrij in de VS, zo staat in het tweede amendement van de grondwet: 'A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.' ('Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.'

Hillary Clinton: 'Ik zal er alles aan doen om controlemechanismen in te voeren'

Trump: 'Warmste deelneming'

Donald Trump, de frontrunner onder de Republikeinse presidentskandidaten, houdt het sober op Twitter.

Toen begin dit jaar terroristen 12 mensen van de redactie van Charlie Hebdo afmaakten, ging Trump nog met twee voeten vooruit op Twitter: 'Opvallend dat dit gebeurt in land met zeer strenge wapenwetten'

Fox News: 'Geen enkele maatregel van overheid kan dit stoppen'

Bekend Fox News-gezicht Bill O'Reilly zegt in zijn show dat dit opnieuw een schandvlek is. 'Mensen over de hele wereld zullen zich afvragen: "Wat is er gaande in the land of the free?" En het is onze vrijheid die waanzinnige individuen de kans geeft zoveel mensen te doden.' Toch benadrukt hij dat geen enkele maatregel van de overheid iets kan doen aan dit probleem: 'Er is geen rationele verklaring voor al die bloedbaden en geen enkele overheidsmaatregel zal dit stoppen.'

<iframe class="video-embed" src="https://mediamatters.org/embed/205925" width="640" height="259" frameborder="0" allowfullscreen scrolling="no"></iframe>

De getroffen universiteit deelde haar medeleven via Twitter en haar website.

De Amerikaanse president Barack Obama reageerde gefrustreerd en kwaad na de schietpartij aan een universiteit in Oregon, waar een 26-jarige man 10 mensen de dood injoeg. 'Ik weet al wat de wapenlobby zal zeggen: dat we meer wapens nodig hebben. Gelooft iemand dat echt?'Obama - die al voor de vijftiende keer in bijna zeven jaar een dergelijke toespraak moest houden - is dit moe, maar ook hij kan weinig doen aan de erg liberale wapenwetten in zijn land. Wapendracht is vrij in de VS, zo staat in het tweede amendement van de grondwet: 'A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.' ('Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.'Donald Trump, de frontrunner onder de Republikeinse presidentskandidaten, houdt het sober op Twitter. Toen begin dit jaar terroristen 12 mensen van de redactie van Charlie Hebdo afmaakten, ging Trump nog met twee voeten vooruit op Twitter: 'Opvallend dat dit gebeurt in land met zeer strenge wapenwetten'Bekend Fox News-gezicht Bill O'Reilly zegt in zijn show dat dit opnieuw een schandvlek is. 'Mensen over de hele wereld zullen zich afvragen: "Wat is er gaande in the land of the free?" En het is onze vrijheid die waanzinnige individuen de kans geeft zoveel mensen te doden.' Toch benadrukt hij dat geen enkele maatregel van de overheid iets kan doen aan dit probleem: 'Er is geen rationele verklaring voor al die bloedbaden en geen enkele overheidsmaatregel zal dit stoppen.'De getroffen universiteit deelde haar medeleven via Twitter en haar website.