De parlementaire vergadering van de Raad van Europa vraagt de 47 lidstaten om een dialoog aan te gaan over de Conventie van Genève, en meer bepaald over de interpretatie van de wettelijke bepalingen uit het fundamentele verdrag rond de rechten van vluchtelingen. N-VA ziet er alvast het bewijs in dat het pleidooi van voorzitter Bart De Wever uit 2015 Europees intussen 'ruim gedeeld wordt'.

'Een betekenisvolle dialoog aangaan (...) over de interpretatie van de wettelijke bepalingen uit de Conventie van de Verenigde Naties van 1951 over de Status van Vluchtelingen, inclusief de criteria om in aanmerking te komen voor die status en de kwestie van de definitie van een veilig derde land.' Dat is wat de parlementaire assemblee vraagt in een resolutie aan de 47 lidstaten.

'Daarnaast roept de resolutie onder meer op om 'de mogelijkheden te onderzoeken voor bijkomende wettelijke migratiekanalen, inclusief meer uitgebreide hervestiging en de toegang om humanitaire redenen'. Het is echter vooral de passage rond de Conventie van Genève die N-VA in de verf zet. Destijds, in een openingscollege aan de UGent, had De Wever immers bepleit dat 'niet alleen onze eigen wetten minder gul (moeten) zijn voor vluchtelingen, ook de internationale rechtsregels moeten worden aangepast'. 'De Conventie van Genève moet worden herzien', klonk het toen.

Dat de bewuste passage over de conventie nu behouden bleef in een resolutie van de parlementaire vergadering, sterkt N-VA in die overtuiging. 'Heel wat landen worden geconfronteerd met het feit dat het niet meer uit te leggen valt waarom erkende vluchtelingen automatisch en onmiddellijk alle sociale rechten worden toegekend, ook al hebben ze niet bijgedragen tot de sociale zekerheid. De conventie van Genève laat zogezegd niet toe dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen bevolking en de erkende vluchtelingen. Dit wordt nu in twijfel getrokken', aldus Kamerlid Daphné Dumery.

Petra De Sutter van Groen pleitte tijdens het debat nog voor het schrappen van de passage. 'Het is een schande dat een herinterpretatie zelfs maar gesuggereerd wordt. We mogen absoluut de waarden niet in vraag stellen die de fundamenten vormen van dit huis van de mensenrechten', hekelde ze. 'Ja, ik ben akkoord dat er momenteel een probleem is. Maar de oplossing is de strategie, het beleid en de implementatie aan te pakken, niet onze waarden afzwakken.'

Voorlopig gaat het slechts om een resolutie. De vraag is nu in welke mate een dialoog tussen de lidstaten effectief tot een herinterpretatie zal leiden. Ter herinnering: de Raad van Europa met zijn 47 leden is niet te verwarren met de Europese Raad, die de 28 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie verzamelt. De Raad van Europa telt bijvoorbeeld ook Rusland, Turkije, Georgië en Armenië onder zijn leden. Ze werkt vooral rond mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa vraagt de 47 lidstaten om een dialoog aan te gaan over de Conventie van Genève, en meer bepaald over de interpretatie van de wettelijke bepalingen uit het fundamentele verdrag rond de rechten van vluchtelingen. N-VA ziet er alvast het bewijs in dat het pleidooi van voorzitter Bart De Wever uit 2015 Europees intussen 'ruim gedeeld wordt'.'Een betekenisvolle dialoog aangaan (...) over de interpretatie van de wettelijke bepalingen uit de Conventie van de Verenigde Naties van 1951 over de Status van Vluchtelingen, inclusief de criteria om in aanmerking te komen voor die status en de kwestie van de definitie van een veilig derde land.' Dat is wat de parlementaire assemblee vraagt in een resolutie aan de 47 lidstaten.'Daarnaast roept de resolutie onder meer op om 'de mogelijkheden te onderzoeken voor bijkomende wettelijke migratiekanalen, inclusief meer uitgebreide hervestiging en de toegang om humanitaire redenen'. Het is echter vooral de passage rond de Conventie van Genève die N-VA in de verf zet. Destijds, in een openingscollege aan de UGent, had De Wever immers bepleit dat 'niet alleen onze eigen wetten minder gul (moeten) zijn voor vluchtelingen, ook de internationale rechtsregels moeten worden aangepast'. 'De Conventie van Genève moet worden herzien', klonk het toen.Dat de bewuste passage over de conventie nu behouden bleef in een resolutie van de parlementaire vergadering, sterkt N-VA in die overtuiging. 'Heel wat landen worden geconfronteerd met het feit dat het niet meer uit te leggen valt waarom erkende vluchtelingen automatisch en onmiddellijk alle sociale rechten worden toegekend, ook al hebben ze niet bijgedragen tot de sociale zekerheid. De conventie van Genève laat zogezegd niet toe dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen bevolking en de erkende vluchtelingen. Dit wordt nu in twijfel getrokken', aldus Kamerlid Daphné Dumery.Petra De Sutter van Groen pleitte tijdens het debat nog voor het schrappen van de passage. 'Het is een schande dat een herinterpretatie zelfs maar gesuggereerd wordt. We mogen absoluut de waarden niet in vraag stellen die de fundamenten vormen van dit huis van de mensenrechten', hekelde ze. 'Ja, ik ben akkoord dat er momenteel een probleem is. Maar de oplossing is de strategie, het beleid en de implementatie aan te pakken, niet onze waarden afzwakken.'Voorlopig gaat het slechts om een resolutie. De vraag is nu in welke mate een dialoog tussen de lidstaten effectief tot een herinterpretatie zal leiden. Ter herinnering: de Raad van Europa met zijn 47 leden is niet te verwarren met de Europese Raad, die de 28 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie verzamelt. De Raad van Europa telt bijvoorbeeld ook Rusland, Turkije, Georgië en Armenië onder zijn leden. Ze werkt vooral rond mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.