De Raad van Europa beleeft 'haar zwaarste existentiële crisis ooit'. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vrijdag gezegd op een ministeriële vergadering van de organisatie in Denemarken. Volgens hem behoort het tot de 'politieke en morele verantwoordelijkheid' van de lidstaten om de situatie aan te pakken bij deze organisatie die moet waken over de mensenrechten, de democratische normen en de rechtsstaat op het continent.

De Raad van Europa kampt volgens Reynders met drie crisissen. Er is de 'ethische' crisis die losbarstte met de corruptiezaak die het blazoen van de Parlementaire Vergadering heeft aangetast. Maar daarnaast er is ook nog steeds een 'politieke' crisis door aanslepende conflicten die niet opgelost raken en nieuwe haarden van geopolitieke spanningen. Dat Rusland zijn bijdrage niet betaalt en Turkije de zijne abrupt heeft verlaagd, zorgt tenslotte ook voor een 'financiële' crisis.

Sommige van die problemen zijn eigen aan de Raad van Europa, meent de MR-vicepremier, maar de crisis is volgens hem ook 'het symptoom van een algemene context, waarin een erosie van de rechtsstaat op het continent, die zich vertaalt in een opgang en banalisering van nationalisme en populisme, samenvalt met een toenemende verwerping van multilateralisme en internationale samenwerking'. Volgens Reynders moet de Raad van Europa zich concentreren op haar eigen troeven.

'Het gaat er gewoon om de normen en mechanismen die deze organisatie gedurende halve eeuw heeft ontwikkeld op een pragmatische, creatieve en te goeder trouw aan te wenden', meent hij. Zo pleit de minister voor de volledige uitvoering van de arresten van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Hij wil ook dat alle 47 lidstaten de Commissaris voor de Mensenrechten toelaten om zich vrij te bewegen op hun grondgebied.'"We kunnen niet blijven zitten met situaties waarbij lidstaten in gebreke blijven ten opzichte van onze organisatie, weze het op financieel vlak of bij de uitvoering van arresten van het Hof', besluit Reynders. 'Er moeten dringend concrete oplossingen gevonden worden.'

De Raad van Europa beleeft 'haar zwaarste existentiële crisis ooit'. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vrijdag gezegd op een ministeriële vergadering van de organisatie in Denemarken. Volgens hem behoort het tot de 'politieke en morele verantwoordelijkheid' van de lidstaten om de situatie aan te pakken bij deze organisatie die moet waken over de mensenrechten, de democratische normen en de rechtsstaat op het continent. De Raad van Europa kampt volgens Reynders met drie crisissen. Er is de 'ethische' crisis die losbarstte met de corruptiezaak die het blazoen van de Parlementaire Vergadering heeft aangetast. Maar daarnaast er is ook nog steeds een 'politieke' crisis door aanslepende conflicten die niet opgelost raken en nieuwe haarden van geopolitieke spanningen. Dat Rusland zijn bijdrage niet betaalt en Turkije de zijne abrupt heeft verlaagd, zorgt tenslotte ook voor een 'financiële' crisis.Sommige van die problemen zijn eigen aan de Raad van Europa, meent de MR-vicepremier, maar de crisis is volgens hem ook 'het symptoom van een algemene context, waarin een erosie van de rechtsstaat op het continent, die zich vertaalt in een opgang en banalisering van nationalisme en populisme, samenvalt met een toenemende verwerping van multilateralisme en internationale samenwerking'. Volgens Reynders moet de Raad van Europa zich concentreren op haar eigen troeven. 'Het gaat er gewoon om de normen en mechanismen die deze organisatie gedurende halve eeuw heeft ontwikkeld op een pragmatische, creatieve en te goeder trouw aan te wenden', meent hij. Zo pleit de minister voor de volledige uitvoering van de arresten van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Hij wil ook dat alle 47 lidstaten de Commissaris voor de Mensenrechten toelaten om zich vrij te bewegen op hun grondgebied.'"We kunnen niet blijven zitten met situaties waarbij lidstaten in gebreke blijven ten opzichte van onze organisatie, weze het op financieel vlak of bij de uitvoering van arresten van het Hof', besluit Reynders. 'Er moeten dringend concrete oplossingen gevonden worden.'