Met boeken over de misdaden van de nazi's kun je stilaan de evenaar plaveien. Toch is de Belg Erik Thys erin geslaagd een bijzondere bijdrage aan het genre te leveren. Psychogenocide gaat over de liquidatie van 300.000 Duitse geesteszieken en verstandelijk gehandicapten tussen januari 1939 en augustus 1941, een geheime operatie die het eindpunt van een fanatieke, eugenetische ideologie vormde. Tegen die inktzwarte achtergrond schetst Thys de relatie tussen kunst en psychiatrie onder de nazi's, en bekijkt hij de sleutelrol die psychiaters, artsen en andere zorgverstrekkers bij de massamoord speelden.
...