Het Britse parlement had vorige maand het echtscheidingsakkoord afgewezen. Op aansturen van de parlementsleden probeert May momenteel haar Europese gesprekspartners in Brussel te overtuigen om de onderhandelingen te heropenen en een alternatief te aanvaarden voor de gewraakte backstop die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden.

Onmiddellijk na de stemming lanceerde de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn een oproep aan de regeringsleider om toe te geven dat 'haar brexit-strategie is mislukt'.

Donderdag verloor ze echter de steun van de hardline brexiteers in haar Conservatieve partij. De hardliners onthielden zich omdat de motie volgens hen ook zou impliceren dat een ongeordende brexit zonder akkoord op 29 maart wordt uitgesloten. Het uitsluiten van een 'no deal scenario' zou volgens hen de Britse onderhandelingspositie verzwakken.

De verwerping van de motie legt pijnlijk bloot dat May de controle over haar partij kwijt lijkt te zijn in de laatste, cruciale weken voor 29 maart. Het zal bij haar Europese gesprekspartners dan ook nieuwe twijfel zaaien dat ze een meerderheid van het parlement achter het echtscheidingsakkoord kan scharen. De Europeanen hebben tot dusver ook geweigerd het akkoord te heropenen.

May was zelf niet aanwezig. Onmiddellijk na de stemming lanceerde de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn een oproep aan de regeringsleider om toe te geven dat 'haar brexit-strategie is mislukt'.

Het Britse parlement had vorige maand het echtscheidingsakkoord afgewezen. Op aansturen van de parlementsleden probeert May momenteel haar Europese gesprekspartners in Brussel te overtuigen om de onderhandelingen te heropenen en een alternatief te aanvaarden voor de gewraakte backstop die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden.Donderdag verloor ze echter de steun van de hardline brexiteers in haar Conservatieve partij. De hardliners onthielden zich omdat de motie volgens hen ook zou impliceren dat een ongeordende brexit zonder akkoord op 29 maart wordt uitgesloten. Het uitsluiten van een 'no deal scenario' zou volgens hen de Britse onderhandelingspositie verzwakken.De verwerping van de motie legt pijnlijk bloot dat May de controle over haar partij kwijt lijkt te zijn in de laatste, cruciale weken voor 29 maart. Het zal bij haar Europese gesprekspartners dan ook nieuwe twijfel zaaien dat ze een meerderheid van het parlement achter het echtscheidingsakkoord kan scharen. De Europeanen hebben tot dusver ook geweigerd het akkoord te heropenen.May was zelf niet aanwezig. Onmiddellijk na de stemming lanceerde de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn een oproep aan de regeringsleider om toe te geven dat 'haar brexit-strategie is mislukt'.