Sinds vrijdag zetelen in de Asamblea Nacional zowel het door de oppositie gedomineerde parlement alsook de nieuwe door staatsleider Nicolás Maduro benoemde grondwetgevende vergadering. Die laatste heeft als hoger staatsorgaan het parlement de facto van de macht verdreven. Toch zetelt het reguliere parlement verder en erkent het de beslissingen van de grondwetgevende vergadering, die door de gezagsgetrouwe socialisten gedomineerd wordt, niet. Die grondwetgevende vergadering zetelt in het zogeheten Salón Elíptico van het gebouw en laat het parlement in en andere zaal van het gebouw voorlopig betijen.

In de loop van maandagnacht zijn militairen en de voorzitster van de grondwetgevende vergadering, ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríguez, aan het gebouw verschenen en hebben ze zich toegang verschaft tot de tot dusver door het parlement gebruikte protocolzaal, zei afgevaardigde Jorge Millán. Het enorme gebouw heeft een lange noord- en een lange zuidvleugel.

'De regering dringt een zaal binnen, die ze niet op legitieme wijze kan betreden', zei fractieleider González. 'We zullen deze afvaardiging verdedigen die het volk ons met zijn stemmen heeft gegeven', benadrukte Millan.

Sinds vrijdag zetelen in de Asamblea Nacional zowel het door de oppositie gedomineerde parlement alsook de nieuwe door staatsleider Nicolás Maduro benoemde grondwetgevende vergadering. Die laatste heeft als hoger staatsorgaan het parlement de facto van de macht verdreven. Toch zetelt het reguliere parlement verder en erkent het de beslissingen van de grondwetgevende vergadering, die door de gezagsgetrouwe socialisten gedomineerd wordt, niet. Die grondwetgevende vergadering zetelt in het zogeheten Salón Elíptico van het gebouw en laat het parlement in en andere zaal van het gebouw voorlopig betijen. In de loop van maandagnacht zijn militairen en de voorzitster van de grondwetgevende vergadering, ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríguez, aan het gebouw verschenen en hebben ze zich toegang verschaft tot de tot dusver door het parlement gebruikte protocolzaal, zei afgevaardigde Jorge Millán. Het enorme gebouw heeft een lange noord- en een lange zuidvleugel. 'De regering dringt een zaal binnen, die ze niet op legitieme wijze kan betreden', zei fractieleider González. 'We zullen deze afvaardiging verdedigen die het volk ons met zijn stemmen heeft gegeven', benadrukte Millan.