De vijf kernmogendheden beklemtonen in de tekst hun 'bereidheid om met alle staten samen te werken om een klimaat van permanente veiligheid tot stand te brengen dat verdere vooruitgang bij de ontwapening mogelijk maakt, met een wereld zonder kernwapens als uiteindelijke doel'.

De vijf landen stellen dat een nucleaire oorlog 'niet kan worden gewonnen en nooit mag worden uitgevochten'. 'Rekening houdend met de verstrekkende gevolgen van het gebruik van nucleaire wapens, bevestigen we dat die enkel gebruikt moeten worden voor defensieve doeleinden, afschrikking en de preventie van oorlog.'

De tekst komt er één dag voordat de tiende Toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPT) had moeten starten, die wegens de coronapandemie is uitgesteld.

In het NPT, dat in werking trad in 1970, engageren 191 landen zich ertoe het bezit van kernwapens te beperken. De vijf landen die de gezamenlijke verklaring van maandag opstelden, worden door dat verdrag als kernmachten beschouwd. India, Pakistan en Israël - drie andere landen waarvan wordt aangenomen dat ze kernwapens bezitten - hebben het verdrag niet ondertekend. Noord-Korea heeft zich teruggetrokken uit het NPT.

De vijf kernmogendheden beklemtonen in de tekst hun 'bereidheid om met alle staten samen te werken om een klimaat van permanente veiligheid tot stand te brengen dat verdere vooruitgang bij de ontwapening mogelijk maakt, met een wereld zonder kernwapens als uiteindelijke doel'. De vijf landen stellen dat een nucleaire oorlog 'niet kan worden gewonnen en nooit mag worden uitgevochten'. 'Rekening houdend met de verstrekkende gevolgen van het gebruik van nucleaire wapens, bevestigen we dat die enkel gebruikt moeten worden voor defensieve doeleinden, afschrikking en de preventie van oorlog.'De tekst komt er één dag voordat de tiende Toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPT) had moeten starten, die wegens de coronapandemie is uitgesteld. In het NPT, dat in werking trad in 1970, engageren 191 landen zich ertoe het bezit van kernwapens te beperken. De vijf landen die de gezamenlijke verklaring van maandag opstelden, worden door dat verdrag als kernmachten beschouwd. India, Pakistan en Israël - drie andere landen waarvan wordt aangenomen dat ze kernwapens bezitten - hebben het verdrag niet ondertekend. Noord-Korea heeft zich teruggetrokken uit het NPT.