Met een verandering in de kerkelijke feestkalender - van Herdenkingsdag tot Feestdag - heeft de heilige Maria Magdalena op verzoek van de paus nu dezelfde status gekregen als de 12 apostelen. Dat betekent dat haar positie belangrijker wordt in de katholieke kerk.

Hoofdredacteur Geert De Kerpel van het religieuze blad 'Tertio', die de tekst gelezen heeft, spreekt van 'een belangrijk signaal' van paus Franciscus over de rol van de vrouw in de moderne kerk.

Kerkjurist en rector van de KU Leuven Rik Torfs ziet de stap van de paus zelfs als een eerste fase in het mogelijk maken van vrouwelijke priesters. 'Dat zal er volgens mij ooit van komen, al kun je niets zeggen over het tijdbestek waarin dat gebeurt. Dat kan lang duren, maar soms gaat een evolutie ook plots snel vooruit', zegt Torfs.

'Paus Franciscus heeft van bij het begin van zijn pontificaat duidelijk gesteld dat er ook tijdens zijn pausschap geen vrouwelijke priesters zullen komen", aldus De Kerpel. "Dat klopt', zegt rector Torfs. 'Maar ik denk toch dat hij de deur wil openzetten voor een mogelijkheid op een later tijdstip, en daarin kadert deze statusverhoging.'

Maria Magdalena is een bijbels figuur die volgens het Nieuw Testament behoorde tot de groep van vrouwen die aanwezig was bij de kruisiging van Jezus Christus, zijn graflegging en opstanding. Ze wordt beschouwd als een bekeerde prostituee, in het evangelie volgens Lucas staat dat Jezus 'haar bevrijdde van zeven duivelse geesten'.

'Dit gaat terug tot de theologie van Thomas van Aquino die Maria Magdalena omschreef als "de apostel van de apostelen"', aldus De Kerpel. 'Zij was het die volgens de Bijbel drie dagen na de kruising van Jezus ontdekte dat het graf leeg was, en tegen de apostelen vertelde dat Jezus uit de dood was opgestaan. Zij was dus een van de eerste gelovigen', vult Torfs aan.

Mgr. Arthur Roche, de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipine van de Sacramenten, maakte het besluit van de paus aan de vooravond van het feest van Maria Magadalena bekend en zei: 'De Heilige Maria Magdalena is een voorbeeld van echte en authentieke evangelisatie; zij is een evangelist die de blijde centrale boodschap van Pasen aankondigt.'

'Wat een contrast met de conservatieve paus Johannes Paulus II die in 1994 nog in de apostolische brief 'Ordinatio Sacerdotalis' schreef dat het 'tot de Goddelijke ordening hoort dat een vrouw nooit priester kan worden. Dat was toen weliswaar gericht tegen andere kerken, zoals the Church of England waar vrouwen een grotere rol toebedeeld kregen en men vreesde dat dit zou overslaan naar de katholieke kerk', aldus Torfs.

Geleidelijk

Volgens Torfs zal 'de klimaatwijziging in de kerk' geleidelijk verlopen: 'Eerst zullen er in de RK-Kerk vrouwelijke diakens komen, verwacht ik, en dan in een latere fase vrouwelijke priesters.'

De Kerpel wijst er in verband met het 'vrouwvriendelijke beleid van de huidige paus' op dat Franciscus onlangs nog een Spaanse vrouw, een leek, aanstelde als adjunct-perschef. 'En in september zullen er twee nieuwe Congregaties gecreëerd worden door paus Franciscus. Ook daarin zullen vrouwen allicht een belangrijke rol gaan spelen.' (Belga/KVDA)

Met een verandering in de kerkelijke feestkalender - van Herdenkingsdag tot Feestdag - heeft de heilige Maria Magdalena op verzoek van de paus nu dezelfde status gekregen als de 12 apostelen. Dat betekent dat haar positie belangrijker wordt in de katholieke kerk. Hoofdredacteur Geert De Kerpel van het religieuze blad 'Tertio', die de tekst gelezen heeft, spreekt van 'een belangrijk signaal' van paus Franciscus over de rol van de vrouw in de moderne kerk. Kerkjurist en rector van de KU Leuven Rik Torfs ziet de stap van de paus zelfs als een eerste fase in het mogelijk maken van vrouwelijke priesters. 'Dat zal er volgens mij ooit van komen, al kun je niets zeggen over het tijdbestek waarin dat gebeurt. Dat kan lang duren, maar soms gaat een evolutie ook plots snel vooruit', zegt Torfs.'Paus Franciscus heeft van bij het begin van zijn pontificaat duidelijk gesteld dat er ook tijdens zijn pausschap geen vrouwelijke priesters zullen komen", aldus De Kerpel. "Dat klopt', zegt rector Torfs. 'Maar ik denk toch dat hij de deur wil openzetten voor een mogelijkheid op een later tijdstip, en daarin kadert deze statusverhoging.'Maria Magdalena is een bijbels figuur die volgens het Nieuw Testament behoorde tot de groep van vrouwen die aanwezig was bij de kruisiging van Jezus Christus, zijn graflegging en opstanding. Ze wordt beschouwd als een bekeerde prostituee, in het evangelie volgens Lucas staat dat Jezus 'haar bevrijdde van zeven duivelse geesten'.'Dit gaat terug tot de theologie van Thomas van Aquino die Maria Magdalena omschreef als "de apostel van de apostelen"', aldus De Kerpel. 'Zij was het die volgens de Bijbel drie dagen na de kruising van Jezus ontdekte dat het graf leeg was, en tegen de apostelen vertelde dat Jezus uit de dood was opgestaan. Zij was dus een van de eerste gelovigen', vult Torfs aan. Mgr. Arthur Roche, de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipine van de Sacramenten, maakte het besluit van de paus aan de vooravond van het feest van Maria Magadalena bekend en zei: 'De Heilige Maria Magdalena is een voorbeeld van echte en authentieke evangelisatie; zij is een evangelist die de blijde centrale boodschap van Pasen aankondigt.' 'Wat een contrast met de conservatieve paus Johannes Paulus II die in 1994 nog in de apostolische brief 'Ordinatio Sacerdotalis' schreef dat het 'tot de Goddelijke ordening hoort dat een vrouw nooit priester kan worden. Dat was toen weliswaar gericht tegen andere kerken, zoals the Church of England waar vrouwen een grotere rol toebedeeld kregen en men vreesde dat dit zou overslaan naar de katholieke kerk', aldus Torfs. Volgens Torfs zal 'de klimaatwijziging in de kerk' geleidelijk verlopen: 'Eerst zullen er in de RK-Kerk vrouwelijke diakens komen, verwacht ik, en dan in een latere fase vrouwelijke priesters.' De Kerpel wijst er in verband met het 'vrouwvriendelijke beleid van de huidige paus' op dat Franciscus onlangs nog een Spaanse vrouw, een leek, aanstelde als adjunct-perschef. 'En in september zullen er twee nieuwe Congregaties gecreëerd worden door paus Franciscus. Ook daarin zullen vrouwen allicht een belangrijke rol gaan spelen.' (Belga/KVDA)