De knokpartij tussen leden van de zogeheten Wetgevende Raad van Hongkong ging over de benoeming van de voorzitter van een belangrijke commissie. Vrijdag hadden ze het ook al met elkaar aan de stok over dezelfde kwestie.

Parlementariërs schreeuwden naar elkaar en duwden elkaar tijdens de zitting. Bewakers droegen twee pro-democratische leden van het parlement de vergaderruimte uit. Het is de tweede keer deze maand dat er geweld ontstond in het parlement. Net zoals de vorige keer draaide het incident rond de Wetgevende Raad (het bestuurscomité van het parlement). Dat orgaan heeft als taak wetsvoorstellen te beoordelen alvorens ze behandeld kunnen worden.

Sinds oktober heeft het bestuurscomité geen leider meer. De voorbije maanden slaagden de prodemocratische verkozenen erin te verhinderen dat een nieuwe leider zou worden gekozen. Dat deden ze door gebruik te maken van de beperkte bevoegdheden waarover ze beschikken in het door pro-Peking-krachten gedomineerd wetgevend orgaan.

Maandag heeft de pro-Peking-beweging haar eigen kandidaat als voorzitter uitgeroepen, wat de oppositie niet pikte waardoor chaos ontstond.

Het incident toont aan hoe groot de politieke malaise in Hongkong is. De voormalige Britse kolonie kende tussen juni en december zijn ergste politieke crisis sinds de overdracht van Hongkong aan China in 1997. Het volk kwam massaal op straat om te protesteren tegen de steeds grotere inmenging van Peking in het bestuur van haar semi-autonome regio.

De uitbraak van het coronavirus deed het oproer in de straten afnemen, maar de politieke crisis werd allerminst geregeld. De oppositie hekelt al jaren dat Peking zich steeds meer mengt met de aangelegenheden van de semi-autonome regio. Zo is de helft van de parlementsleden verkozen door een commissie die nauw aanleunt bij het regime in Peking. Peking beschuldigt de pro-democratische volksvertegenwoordigers dan weer van "kwaadaardige" vertragingstechnieken waarmee zij zouden willen voorkomen dat er over voorstellen wordt gestemd. Een van die voorstellen is misbruik van het Chinese volkslied strafbaar stellen.

De knokpartij tussen leden van de zogeheten Wetgevende Raad van Hongkong ging over de benoeming van de voorzitter van een belangrijke commissie. Vrijdag hadden ze het ook al met elkaar aan de stok over dezelfde kwestie.Parlementariërs schreeuwden naar elkaar en duwden elkaar tijdens de zitting. Bewakers droegen twee pro-democratische leden van het parlement de vergaderruimte uit. Het is de tweede keer deze maand dat er geweld ontstond in het parlement. Net zoals de vorige keer draaide het incident rond de Wetgevende Raad (het bestuurscomité van het parlement). Dat orgaan heeft als taak wetsvoorstellen te beoordelen alvorens ze behandeld kunnen worden. Sinds oktober heeft het bestuurscomité geen leider meer. De voorbije maanden slaagden de prodemocratische verkozenen erin te verhinderen dat een nieuwe leider zou worden gekozen. Dat deden ze door gebruik te maken van de beperkte bevoegdheden waarover ze beschikken in het door pro-Peking-krachten gedomineerd wetgevend orgaan. Maandag heeft de pro-Peking-beweging haar eigen kandidaat als voorzitter uitgeroepen, wat de oppositie niet pikte waardoor chaos ontstond. Het incident toont aan hoe groot de politieke malaise in Hongkong is. De voormalige Britse kolonie kende tussen juni en december zijn ergste politieke crisis sinds de overdracht van Hongkong aan China in 1997. Het volk kwam massaal op straat om te protesteren tegen de steeds grotere inmenging van Peking in het bestuur van haar semi-autonome regio. De uitbraak van het coronavirus deed het oproer in de straten afnemen, maar de politieke crisis werd allerminst geregeld. De oppositie hekelt al jaren dat Peking zich steeds meer mengt met de aangelegenheden van de semi-autonome regio. Zo is de helft van de parlementsleden verkozen door een commissie die nauw aanleunt bij het regime in Peking. Peking beschuldigt de pro-democratische volksvertegenwoordigers dan weer van "kwaadaardige" vertragingstechnieken waarmee zij zouden willen voorkomen dat er over voorstellen wordt gestemd. Een van die voorstellen is misbruik van het Chinese volkslied strafbaar stellen.