Oxfam: ‘Steeds meer armoede in Europa, rijken hebben te veel invloed op beleid’

© reuters

Het aantal Europeanen dat over onvoldoende financiële middelen beschikt om de woning te verwarmen of om onvoorziene uitgaven te dragen, is tussen 2009 en 2013 toegenomen met 7,5 miljoen mensen, tot 50 miljoen. Voor een deel komt dat omdat de rijken een te grote invloed hebben op het beleid.

Dat stelt Oxfam International in een rapport over de toenemende ongelijkheid in Europa.

Naar schatting 123 miljoen mensen, of bijna een kwart van de Europese bevolking, lopen het risico om in armoede te leven, zo stelt het rapport. Dit terwijl het Oude Continent volgens Oxfam 342 miljardairs telt.

In België, een van de weinige Europese landen met enige vooruitgang inzake ongelijkheid, loopt ruim een op de vijf mensen het risico op armoede of sociale exclusie.

Duitsland, Griekenland en Portugal kennen de grootste inkomensongelijkheid gemeten naar bruto-inkomen. De ongelijkheid in netto-inkomen (beschikbaar inkomen) is het grootst in Bulgarije, Letland en Litouwen. België scoort in beide categorieën bij de betere helft.

De armoede bij mensen die werken is het grootst in Roemenië en Griekenland, maar blijkt elders in Europa ook toe te nemen, zoals het geval is in Duitsland en Slovenië. De grootste inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet gezocht worden in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.

Herverdelend belasten

Volgens Oxfam International kan een regeringsbeleid wegen op de inkomensongelijkheid. Zo is het belasting- en uitkeringsstelsel in Zweden het meest progressieve in Europa, en helpt het de inkomensongelijkheid er met 53 procent terug te dringen. Het Spaanse stelsel daarentegen slaagde er slechts in om de ongelijkheid met 32 procent te verminderen. Het Belgische stelsel is volgens Oxfam bij de betere in Europa.

Oxfam International wijst er in het rapport op dat de excessieve invloed van rijke mensen, bedrijven en belangengroepen op de beleidsvorming op nationaal en Europees niveau de armoede en ongelijkheid verscherpt in het continent. Zo maken vertegenwoordigers van private en commerciële belangen 82 procent uit van de groepen die verantwoordelijk zijn voor het adviseren van de Europese Commissie over takshervorming.

5 procent vs. 75 procent

De besparingsmaatregelen die ingevoerd werden na de financiële crisis in 2007/2008, waaronder minder publieke uitgaven, privatiseringen en deregulatie van arbeidsmarkten, hebben de armsten volgens Oxfam het zwaarst getroffen. De 1 procent rijkste Europeanen bezitten een derde van de rijkdom van het continent, terwijl de 40 procent armsten minder dan 1 procent van de totale rijkdom van Europa bezitten. Anders gezegd: de 7 miljoen rijksten in Europa beschikken over eenzelfde vermogen als de 662 miljoen armsten.

In België leeft 15 procent van de bevolking onder de armoededrempel. In Brussel leeft 40 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar onder die drempel, een “bijzonder alarmerend” cijfer, aldus Oxfam. In België bezitten volgens Oxfam de 5 procent rijksten evenveel als de 75 procent armsten.

(Belga/RR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content