De huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon legt eind 2016, na twee ambtstermijnen, zijn functie neer. De race naar de verkiezingen voor een opvolger is deze week ingezet. In een brief aan de leden hebben de voorzitters van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering opgeroepen om te kiezen voor een vrouw. Dat schrijft Reuters.

'Tot nu toe hebben we acht mannelijke secretarissen-generaal gehad, de negende moet een vrouw zijn', klinkt het bij Campaign to Elect a Woman UN Secretary-General. Zij moedigt de 193 landen aan om een vrouwelijke kandidaat naar voor te schuiven. De volgende leid(ster) van de intergouvernementele organisatie zal overigens uit Oost-Europa komen. De secretarissen-generaal wisselen elkaar namelijk geografisch af, na Ghana (Kofi Annan) en Zuid-Korea (Ban Ki-moon), is het nu de beurt aan Oost-Europa.

Goede voorbeeld geven

De oproep voor een vrouwelijke kandidaat is niet nieuw. In de wandelgangen in New York weerklinkt die boodschap al een jaar. Maar opvallend is dat de gedachte steeds meer bijval krijgt onder de verschillende lidstaten. 'Er zijn genoeg geschikte vrouwen', is de boodschap van Womansg.org. 'De helft van de wereldbevolking is vrouwelijk, het wordt tijd dat deze afspiegeling ook zichtbaar wordt bij de VN. Een belangrijke doelstelling van de VN is gendergelijkheid. Daarom moeten we het goede voorbeeld geven.'

In het verleden werd een kandidaat voorgedragen door de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad, waarna de Algemene Vergadering de voordracht behandelde. Een ondoorzichtig proces, want in de praktijk werd de beslissing eigenlijk al genomen door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. De voorzitter van het VN-assemblee ( Deense Mogens Lykketoft ) belooft dat daar verandering in komt. 'Voortaan kunnen kandidaten zich presenteren aan de verschillende lidstaten. En hun ideeën uit de doeken doen tijdens informele bijeenkomsten', schrijft hij in een brief die de selectieprocedure aftrapt.

Klein land

Al zullen machtige landen hun wil blijven doordrukken, schrijft Reuters. 'Als de Amerikanen of de Russen een kandidaat niet willen, wordt zij of hij het niet. Er gelden eigenlijk geen formele regels voor de selectie, al zijn er wel wat ongeschreven tradities. Zo mag een kandidaat niet uit een 'groot land' komen. Diplomatiek ligt dat moeilijk. Zo leek de Indiase diplomaat Shashi Tharoor in 2006 een ideale kandidaat. Maar hij haalde het uiteindelijk niet. 'Omdat India niet als een klein land kan worden beschouwd', klonk het bij analisten.

Momenteel zijn al twee mannen én één vrouw vooruitgeschoven als kandidaat voor de functie. De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN (Macedonische Srgjan Kerim), de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Vesna Pusic én Irina Bokova (de Bulgaarse directeur-generaal van Unesco). (AVE)

De huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon legt eind 2016, na twee ambtstermijnen, zijn functie neer. De race naar de verkiezingen voor een opvolger is deze week ingezet. In een brief aan de leden hebben de voorzitters van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering opgeroepen om te kiezen voor een vrouw. Dat schrijft Reuters. 'Tot nu toe hebben we acht mannelijke secretarissen-generaal gehad, de negende moet een vrouw zijn', klinkt het bij Campaign to Elect a Woman UN Secretary-General. Zij moedigt de 193 landen aan om een vrouwelijke kandidaat naar voor te schuiven. De volgende leid(ster) van de intergouvernementele organisatie zal overigens uit Oost-Europa komen. De secretarissen-generaal wisselen elkaar namelijk geografisch af, na Ghana (Kofi Annan) en Zuid-Korea (Ban Ki-moon), is het nu de beurt aan Oost-Europa.De oproep voor een vrouwelijke kandidaat is niet nieuw. In de wandelgangen in New York weerklinkt die boodschap al een jaar. Maar opvallend is dat de gedachte steeds meer bijval krijgt onder de verschillende lidstaten. 'Er zijn genoeg geschikte vrouwen', is de boodschap van Womansg.org. 'De helft van de wereldbevolking is vrouwelijk, het wordt tijd dat deze afspiegeling ook zichtbaar wordt bij de VN. Een belangrijke doelstelling van de VN is gendergelijkheid. Daarom moeten we het goede voorbeeld geven.' In het verleden werd een kandidaat voorgedragen door de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad, waarna de Algemene Vergadering de voordracht behandelde. Een ondoorzichtig proces, want in de praktijk werd de beslissing eigenlijk al genomen door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. De voorzitter van het VN-assemblee ( Deense Mogens Lykketoft ) belooft dat daar verandering in komt. 'Voortaan kunnen kandidaten zich presenteren aan de verschillende lidstaten. En hun ideeën uit de doeken doen tijdens informele bijeenkomsten', schrijft hij in een brief die de selectieprocedure aftrapt. Al zullen machtige landen hun wil blijven doordrukken, schrijft Reuters. 'Als de Amerikanen of de Russen een kandidaat niet willen, wordt zij of hij het niet. Er gelden eigenlijk geen formele regels voor de selectie, al zijn er wel wat ongeschreven tradities. Zo mag een kandidaat niet uit een 'groot land' komen. Diplomatiek ligt dat moeilijk. Zo leek de Indiase diplomaat Shashi Tharoor in 2006 een ideale kandidaat. Maar hij haalde het uiteindelijk niet. 'Omdat India niet als een klein land kan worden beschouwd', klonk het bij analisten. Momenteel zijn al twee mannen én één vrouw vooruitgeschoven als kandidaat voor de functie. De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN (Macedonische Srgjan Kerim), de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Vesna Pusic én Irina Bokova (de Bulgaarse directeur-generaal van Unesco). (AVE)