Opinie

Vrije Tribune

‘Oproep voor een hernieuwde trans-Atlantische samenwerking’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Het Amerikaanse volk heeft gesproken. Vanuit Europa gezien is hun keuze een enorme troef voor de trans-Atlantische samenwerking’, schrijven ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, Jean Asselborn en Stef Blok.

“President-elect” Joe Biden zal zijn intrek nemen in het Witte Huis met tientallen jaren ervaring op het gebied van buitenlands beleid en een lange staat van dienst als pleitbezorger voor internationale allianties en samenwerking. De positie van zijn regering biedt ook belangrijke opportuniteiten voor een hernieuwde betrokkenheid met Europa, iets wat dringend nodig is om onze gemeenschappelijke waarden en belangen te verdedigen.

De verkiezingsuitslag biedt een kans voor Europa en het is van cruciaal belang dat de Europese Unie en haar lidstaten de handen uit de mouwen steken en deze kans grijpen.

Onze ouders hebben het belang van de trans-Atlantische samenwerking van dichtbij meegemaakt. Zij hebben gezien hoe Amerikaanse soldaten het door de nazi’s bezette Europa bevrijdden. In hun leven gingen de Verenigde Staten synoniem staan voor vrijheid en democratie. Opeenvolgende Amerikaanse regeringen legden mee de basis voor de internationale “rules-based order” die we vandaag kennen, en begeleiden de Europese integratie.

Vandaag de dag delen de VS en de EU democratische instellingen, en beschikken zij over een unieke economische en militaire kracht. Als we ons verenigen achter een hernieuwde verbintenis om onze manier van leven te beschermen, kunnen we veel bereiken, maar we mogen nu geen tijd verliezen. Daarom moeten we enkele prioriteiten stellen om onze samenwerking te vernieuwen.

Ten eerste verwelkomen we de Bidens belofte om allianties nieuw leven in te blazen en de democratie en de rechtsstaat in de wereld te versterken. Dit zal ons helpen onze normen en waarden centraal te plaatsen.

Maar we moeten eerlijk zijn: om de democratie in de wereld te bevorderen, moeten we het goede voorbeeld geven en deze waarden ook in het Westen beter verdedigen. De Top voor Democratie, waartoe Joe Biden heeft opgeroepen, zal ons in staat stellen vooruitgang te boeken en te bepalen hoe we de democratische waarden in eigen land kunnen versterken, zodat we ze over de hele wereld kunnen uitdragen.

Ten tweede zijn we het met de verkozen president eens dat er multilaterale hervormingen nodig zijn om de internationale regels beter te handhaven, de mensenrechten overal ter wereld hoog in het vaandel te dragen en de invloed van onze tegenstanders in de hand te houden.

Wij zijn verheugd over het voornemen van Biden om terug te keren naar het klimaatakkoord van Parijs en de Wereldgezondheidsorganisatie. We moeten er ook voor zorgen dat Europa en de VS weer overeenstemming bereiken over het voorkomen van een nucleair bewapend Iran. Wij hopen dat de Amerikanen zich zullen inzetten voor een ambitieuze internationale wapenbeheersings- en ontwapeningsagenda. De VS zullen in een partner vinden bij deze inspanningen.

Onze economieën zijn uit de diepste recessie van ons leven aan het klimmen. We moeten kijken naar pragmatische oplossingen om de trans-Atlantische handel te vergroten. Investeringen uit onze landen in Amerika zijn goed voor bijna één miljoen Amerikaanse banen. De VS is de grootste investeerder in onze landen. Samen kunnen Europa en de VS het voortouw nemen voor een groen herstel door gebruik te maken van onze wetenschappelijke, technologische en ondernemerskwaliteiten.

Inzake China en andere geopolitieke concurrenten, moeten we beter toezicht houden op oneerlijke handelspraktijken door werk te maken van een versterkte Wereldhandelsorganisatie, door bescherming te bieden tegen de diefstal van gevoelige technologieën en door onze strategische veerkracht te versterken om economische chantage en aanvallen op kritieke infrastructuren te weerstaan.

Gezien de gemeenschappelijke geostrategische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, moeten we de aanslepende trans-Atlantische meningsverschillen over handelsbeleid zo snel mogelijk bijleggen. Er zijn betere en effectievere manieren om beleidsverschillen aan te pakken en op te lossen dan unilaterale sancties op te leggen tegen elkaars bedrijven en instellingen. In dezelfde geest roepen we de verkozen president op om het uitvoeringsbesluit gericht tegen het Internationaal Strafhof zo snel mogelijk in te trekken.

Tot slot kunnen we het belang van ons gemeenschappelijk veiligheidspartnerschap niet genoeg benadrukken. Wij waarderen Bidens niet-aflatende inzet voor de NAVO, die de basis vormt van de Amerikaanse en Europese veiligheid. Tegelijkertijd moet Europa zijn eigen inspanningen opvoeren.

Dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor onze eigen veiligheid is niet alleen een redelijk verzoek van de VS, maar is ook in het belang van Europa zelf. Om een netto-veiligheidsleverancier te worden, moeten we de Europese samenwerking op het gebied van defensie verdiepen. Dit zal de NAVO rechtstreeks ten goede komen en het bondgenootschap in staat stellen haar veiligheidsbelangen op een effectievere manier te behartigen.

Het Amerikaanse leiderschap is noodzakelijk om al onze huidige geopolitieke en veiligheidsuitdagingen aan te pakken.

Wat 75 jaar geleden waar was, geldt nu nog steeds: De VS zijn het sterkst en het meest effectief als ze nauw samenwerken met hun bondgenoten, of het nu gaat om moeilijke situaties zoals in Irak of Afghanistan, of om de economische veiligheidsuitdagingen met China.

Met President-elect Biden en de vice-President Kamala Harris – wiens verkiezing een inspiratiebron is voor meisjes en vrouwen over de hele wereld – aan het roer van de volgende Amerikaanse regering, vertrouwen we erop dat we een versterking zullen zien van de reeds lang bestaande tradities van diplomatiek engagement en beloven we de VS dat hun Europese partners klaar zullen staan om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken via een hernieuwde samenwerking.

Sophie Wilmès, Jean Asselborn en Stef Blok zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van respectievelijk België, Luxemburg en Nederland. Dit opiniestuk verscheen eerst op POLITICO.

Partner Content