Het rapport van de 'Fact Finding Mission' (FFM) omtrent het verondersteld gebruik van chemische wapens tegen burgers in Syrië baseert zich op onderscheiden getuigenissen, epidemiologisch onderzoek en stalen van de omgeving.

Het verzamelen van informatie en materiaal, met inbegrip van het horen van getuigen, en de analyse van de stalen vroeg veel tijd, zegt de in Den Haag gevestigde OPCW. De organisatie beklemtoont dat de in 2014 opgerichte FFM als mandaat heeft vast te stellen of er al dan niet scheikundige wapens zijn ingezet. Maar niet het identificeren van wie dit heeft gedaan.

Het rapport van de 'Fact Finding Mission' (FFM) omtrent het verondersteld gebruik van chemische wapens tegen burgers in Syrië baseert zich op onderscheiden getuigenissen, epidemiologisch onderzoek en stalen van de omgeving. Het verzamelen van informatie en materiaal, met inbegrip van het horen van getuigen, en de analyse van de stalen vroeg veel tijd, zegt de in Den Haag gevestigde OPCW. De organisatie beklemtoont dat de in 2014 opgerichte FFM als mandaat heeft vast te stellen of er al dan niet scheikundige wapens zijn ingezet. Maar niet het identificeren van wie dit heeft gedaan.