De VS verwijten Rusland al lang de overeenkomsten van het verdrag te schenden. Washington had de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld om opnieuw aan te knopen met de voorwaarden van het contract. Dat ultimatum verstreek vandaag.

'Ons antwoord is wederzijds. De Amerikaanse partners hebben aangekondigd dat ze hun deelname aan het verdrag opschorten, en wij doen dat ook', zei Poetin zaterdag na een werkvergadering met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, waarover de Russische nieuwsagentschappen berichten.

'Zoals voorheen blijven al onze voorstellen op dat vlak op tafel, de deuren voor gesprekken staan open', zei Poetin. 'Tussentijds vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren over die cruciale kwestie, voor ons beiden, voor onze partners en voor de hele wereld.'

Poetin zei ook nog dat Rusland zal werken aan een nieuwe hypersonischeraket op de middellange afstand, die op de grond wordt gelanceerd. Tegelijk beklemtoonde hij dat hij niet wil dat Rusland in een "dure wapenwedloop" wordt gesleurd. De ontwikkeling van nieuwe wapens moet gebeuren zonder een budgetverhoging, aldus de Russische president.

Nieuwe Koude Oorlog?

Gisteren lieten de VS weten zich niet meer gebonden te voelen aan de voorwaarden van het contract. 'Dit maakt decennia van vooruitgang inzake nucleaire ontwapening ongedaan en kan een nieuwe nucleaire wapenwedloop ontketenen op Europees grondgebied', waarschuwde Pax Christi Vlaanderen daarop in een persmededeling.

'Een opzegging van het INF-verdrag is een directe veiligheidsbedreiging voor Europa', zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. 'Het neemt alle beperkingen weg voor Rusland om grondkruisvluchtwapens te ontwikkelen, die in de eerste plaats gericht zullen zijn op Europa. Als de VS op hun beurt nieuwe nucleaire raketten ontplooien, zullen die wellicht op Europees grondgebied worden geplaatst. De Amerikaanse beslissing dreigt zo het openingssalvo te zijn van een Koude Oorlog 2.0 en te leiden tot een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied.'

Volgens Staes moeten de Europese landen dringende maatregelen nemen om deze nucleaire waanzin te de-escaleren. Ze moeten het VN-kernwapenverbod ratificeren en Amerikaanse kernwapens verwijderen van het Europees grondgebied.

Wat is het INF-verdrag?

Het INF-verdrag verbiedt alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Tegelijkertijd verbiedt het verdrag ook de productie en testen van dergelijke systemen.

De afkorting INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces, in het Nederlands: nucleaire middellange afstandssystemen. De VS en de toenmalige Sovjet-Unie hadden het verdrag in 1987 ondertekend. Het was een historische mijlpaal: de eerste keer dat een volledige 'categorie' van nucleaire wapens verboden werd. Dankzij het verdrag vernietigden de VS en de Sovjetunie 2.692 raketten tegen 1 juni 1991, hieronder ook de Amerikaanse kruisraketten en Pershing II-raketten.

De VS verwijten Rusland al lang de overeenkomsten van het verdrag te schenden. Washington had de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld om opnieuw aan te knopen met de voorwaarden van het contract. Dat ultimatum verstreek vandaag. 'Ons antwoord is wederzijds. De Amerikaanse partners hebben aangekondigd dat ze hun deelname aan het verdrag opschorten, en wij doen dat ook', zei Poetin zaterdag na een werkvergadering met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, waarover de Russische nieuwsagentschappen berichten. 'Zoals voorheen blijven al onze voorstellen op dat vlak op tafel, de deuren voor gesprekken staan open', zei Poetin. 'Tussentijds vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren over die cruciale kwestie, voor ons beiden, voor onze partners en voor de hele wereld.' Poetin zei ook nog dat Rusland zal werken aan een nieuwe hypersonischeraket op de middellange afstand, die op de grond wordt gelanceerd. Tegelijk beklemtoonde hij dat hij niet wil dat Rusland in een "dure wapenwedloop" wordt gesleurd. De ontwikkeling van nieuwe wapens moet gebeuren zonder een budgetverhoging, aldus de Russische president.Gisteren lieten de VS weten zich niet meer gebonden te voelen aan de voorwaarden van het contract. 'Dit maakt decennia van vooruitgang inzake nucleaire ontwapening ongedaan en kan een nieuwe nucleaire wapenwedloop ontketenen op Europees grondgebied', waarschuwde Pax Christi Vlaanderen daarop in een persmededeling.'Een opzegging van het INF-verdrag is een directe veiligheidsbedreiging voor Europa', zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. 'Het neemt alle beperkingen weg voor Rusland om grondkruisvluchtwapens te ontwikkelen, die in de eerste plaats gericht zullen zijn op Europa. Als de VS op hun beurt nieuwe nucleaire raketten ontplooien, zullen die wellicht op Europees grondgebied worden geplaatst. De Amerikaanse beslissing dreigt zo het openingssalvo te zijn van een Koude Oorlog 2.0 en te leiden tot een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied.'Volgens Staes moeten de Europese landen dringende maatregelen nemen om deze nucleaire waanzin te de-escaleren. Ze moeten het VN-kernwapenverbod ratificeren en Amerikaanse kernwapens verwijderen van het Europees grondgebied.