Obama wilde deze speech aanvakelijk gebruiken om de sceptische Amerikaanse bevolking en de leden van het Congres te overtuigen van de noodzaak voor een militaire strafmissie tegen de regering van de Syrische persident Bashar Al-Assad, nadat die gifgas inzette in een buitenwijk van Damascus. De afgelopen dagen zag het ernaar uit dat het Amerikaanse Congres tegen een anaval op Syrië zou stemmen.

Obama zei dat hij het Russische initiatief om de Syrische chemisch wapens onder internationaal toezicht te plaatsen de kans wil geven. Hij heeft de leiders van het Amerikaanse Congres dan ook gevraagd om de stemming over een aanval op Syrië uit te stellen. Ondertussen wil hij de militaire druk op het regime van de Syrische Bashar Al-Assad hoog houden.

Oorlogsmoe

Een Amerikaanse militaire ingreep zou drie doelstellingen hebben, zei Obama: het verdere gebruik van chemische wapens door Assad ontraden, Assads vermogen om zulke wapens te gebruiken reduceren en de rest van de wereld duidelijk maken dat het gebruik van zulke wapens niet getolereerd wordt.

Obama erkende dat geen onmiddellijk gevaar is voor de nationale veiligheid van de VS. Hij gaf aan dat hij dat gevaar wel ziet op langere termijn, als chemische wapens in handen van terroristen zouden vallen of andere landen de dadenloosheid van de internationale gemeenschap zouden interpreteren als een teken dat massavernietigingswapens (en zelfs kernwapens) getolereerd worden. Hij verwees daarbij expliciet naar Iran.

Na Irak en Afghanistan is de Amerikaanse bevolking terecht oorlogsmoe, erkende Obama.Hij herhaalde echter zijn belofte dat er in geen geval Amerikaanse soldaten naar Syrië gestuurd zouden worden en voegde eraan toe dat ook een wekenlange luchtcampagne, zoals destijds in Kosovo, uitgeloten is. Toch zou een Amerikaanse aanval geen 'speldenprik' zijn, waarschuwde hij: "Laat me duidelijk zijn: het Amerikaanse leger doét niet aan speldenprikken."

Zelfs een beperkte aanval zou Assad een signaal geven dat geen enkel ander land kan afleveren", zei Obama. "Ik geloof niet dat we opnieuw gewapenderhand een dictator moeten verwijderen. We hebben in Irak geleerd dat we dan zelf verantwoordelijk worden voor alles wat er vervolgens gebeurt. Maar een gerichte aanval kan er wel voor zorgend at Assad en andere dictators voortaan twee keer andeken voor ze chemsiche wapens gebruiken."

Video

Obama greep ook naar morele argumenten. Zo riep hij de Amerikaanse bevolking en de leden van het Congres op om zelf de video's te bekijken waarop te zien is hoe kinderen sterven na de gasaanval op 21 augustus in de buitenwijken van Damascus.

"Wanneer dictator wreedheden begaan, rekenen ze erop dat de wereld de andere kant op zal kijken", zei Obama. "De vraag is nu: waartoe zijn de VS en de internationale gemeenschap bereid om daar wat aan te doen?"

"Soms zijn resoluties en woorden van veroordeling niet genoeg", stelde Obama. "Amerika is niet de politieman van de wereld. Maar wanneer we met een bescheiden inzet van middelen en een beperkt risico kunnen voorkomen dat kinderen vergast worden en zodoende op langere termijn kunnen voorkomen dat onze kinderen vergast worden, dan is het mijn overtuiging dat we moeten handelen."

Obama wilde deze speech aanvakelijk gebruiken om de sceptische Amerikaanse bevolking en de leden van het Congres te overtuigen van de noodzaak voor een militaire strafmissie tegen de regering van de Syrische persident Bashar Al-Assad, nadat die gifgas inzette in een buitenwijk van Damascus. De afgelopen dagen zag het ernaar uit dat het Amerikaanse Congres tegen een anaval op Syrië zou stemmen.Obama zei dat hij het Russische initiatief om de Syrische chemisch wapens onder internationaal toezicht te plaatsen de kans wil geven. Hij heeft de leiders van het Amerikaanse Congres dan ook gevraagd om de stemming over een aanval op Syrië uit te stellen. Ondertussen wil hij de militaire druk op het regime van de Syrische Bashar Al-Assad hoog houden. Een Amerikaanse militaire ingreep zou drie doelstellingen hebben, zei Obama: het verdere gebruik van chemische wapens door Assad ontraden, Assads vermogen om zulke wapens te gebruiken reduceren en de rest van de wereld duidelijk maken dat het gebruik van zulke wapens niet getolereerd wordt. Obama erkende dat geen onmiddellijk gevaar is voor de nationale veiligheid van de VS. Hij gaf aan dat hij dat gevaar wel ziet op langere termijn, als chemische wapens in handen van terroristen zouden vallen of andere landen de dadenloosheid van de internationale gemeenschap zouden interpreteren als een teken dat massavernietigingswapens (en zelfs kernwapens) getolereerd worden. Hij verwees daarbij expliciet naar Iran.Na Irak en Afghanistan is de Amerikaanse bevolking terecht oorlogsmoe, erkende Obama.Hij herhaalde echter zijn belofte dat er in geen geval Amerikaanse soldaten naar Syrië gestuurd zouden worden en voegde eraan toe dat ook een wekenlange luchtcampagne, zoals destijds in Kosovo, uitgeloten is. Toch zou een Amerikaanse aanval geen 'speldenprik' zijn, waarschuwde hij: "Laat me duidelijk zijn: het Amerikaanse leger doét niet aan speldenprikken."Zelfs een beperkte aanval zou Assad een signaal geven dat geen enkel ander land kan afleveren", zei Obama. "Ik geloof niet dat we opnieuw gewapenderhand een dictator moeten verwijderen. We hebben in Irak geleerd dat we dan zelf verantwoordelijk worden voor alles wat er vervolgens gebeurt. Maar een gerichte aanval kan er wel voor zorgend at Assad en andere dictators voortaan twee keer andeken voor ze chemsiche wapens gebruiken."Obama greep ook naar morele argumenten. Zo riep hij de Amerikaanse bevolking en de leden van het Congres op om zelf de video's te bekijken waarop te zien is hoe kinderen sterven na de gasaanval op 21 augustus in de buitenwijken van Damascus. "Wanneer dictator wreedheden begaan, rekenen ze erop dat de wereld de andere kant op zal kijken", zei Obama. "De vraag is nu: waartoe zijn de VS en de internationale gemeenschap bereid om daar wat aan te doen?""Soms zijn resoluties en woorden van veroordeling niet genoeg", stelde Obama. "Amerika is niet de politieman van de wereld. Maar wanneer we met een bescheiden inzet van middelen en een beperkt risico kunnen voorkomen dat kinderen vergast worden en zodoende op langere termijn kunnen voorkomen dat onze kinderen vergast worden, dan is het mijn overtuiging dat we moeten handelen."