Obama opent economisch offensief

© Reuters
Tom Vandyck
Tom Vandyck Tot 2014 correspondent in de VS voor Knack.be

VS-president Barack Obama trekt de komende weken het land in om nieuwe economische maatregelen voor te stellen. Hij doet dat in het licht van tegenvallende groeivoorspellingen van het IMF.

Volgens het Internationaal Muntfonds zal de groei in de VS dit jaar 1,7 procent van het BNP bedragen en volgend jaar 2,7 procent. Dat is telkens een neerwaartse bijstelling van 0,2 procent.

De Amerikaanse economie herstelt zich dus wel, maar niet snel genoeg. Daarom, schrijft de New York Times, zal Barack Obama de volgende paar weken in een reeks speeches een aantal nieuwe maatregelen ontplooien om de Amerikaanse economie onder stoom te krijgen.

De krant schrijft dat op gezag van anonieme bronnen in het Witte Huis. De eerste speech is gepland voor woensdag en gaat door op de Knox-universiteit in Galesburg, Illinois.

Hard tegen hard

Wat Obama daar precies zal vertellen, is nog niet bekend. Naar verluidt zou gaan om een mix van nieuwe ideeën en maatregelen die hij eerder al aanprees, maar niet in de praktijk kon brengen. Daarmee zou hij de basis leggen voor het economische programma voor de rest van zijn tweede – en dus laatste – ambtstermijn.

Obama zou van plan zijn om voorstellen te doen inzake gezondheidszorg, huisvesting, hoger onderwijs en het scheppen van banen in de industrie. Hij zou ook de economische voordelen aanprijzen van een immigratiehervorming. Een wettekst daarover werd recent goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat, waar Obama’s Democratische partij in de meerderheid is, maar zit nu vast in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de plak zwaaien.

Obama wil het initiatief in handen houden omdat er in het najaar een aantal belangrijke deadlines in het verschiet liggen. De VS moet dan beslissen over een begroting en het verhogen van het schuldplafond; de wettelijke limiet op de staatschuld.

Die dossiers hebben de afgelopen jaren steeds geleid tot scherpe confrontaties tussen beide partijen in Washington. De Republikeinen willen niet weten van Obama’s ideeën en gebruiken zulke deadlines steevast om bijkomende besparingen af te dwingen. Het Witte huis rekent erop dat het ook deze keer weer hard tegen hard zal gaan.

Wind mee

Tegelijkertijd denkt het Obama-kamp dat het nu de wind mee heeft. De Amerikaanse economie groeit al een paar jaar langzaam maar zeker. Mede daardoor is het begrotingstekort, dat na de crisis van 2008 uit zijn voegen gebarsten was, scherp teruggebracht.

Voor het eerst sinds lang heeft Obama vorige week ook een stevige politieke overwinning geboekt, toen de Republikeinen in de Senaat zich bereid verklaarden om stemmingen toe te laten over een aantal van Obama’s politieke benoemingen die ze al maanden tegenhielden.

Dat gebeurde nadat de Democraten ermee dreigden om de filibusterregel af te schaffen voor politieke benoemingen. Die bepaalt dat een definitieve stemming pas kan doorgaan als er in de honderd zetels grote Amerikaanse Senaat zestig stemmen zijn om het debat af te breken. De Republikeinen hebben 46 zetels in handen.

Dat wil niet zeggen dat Obama het makkelijk zal krijgen om zijn economische agenda uitgevoerd te krijgen. Zelfs als beide partrijen in de Senaat een modus vivendi vinden, krijgt hij nog steeds af te rekenen met het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse meerderheid daar wordt gedomineerd door Tea Party-sympathisanten die elke vorm van economische overheidsinmenging er één teveel vinden en alleen maar van besparen willen weten.

Partner Content