In een toespraak over het afluisterschandaal in januari zei Barack Obama dat hij het Amerikaanse departement Justitie opgedragen had en een andere oplossing te zoeken voor het massaal aftappen van 'metadata' over telefoongesprekken. Nu staat hij op het punt om de hervorming voor te stellen, schrijft de krant The New York Times.

Potentiële terroristen

Niet de elektronische inlichtingendienst NSA, maar wel de telefoonmaatschappijen zelf zullen de metadata voortaan moeten opslaan. Ze moeten de gegevens niet langer dan achttien maanden bewaren. Dat in tegenstelling tot de NSA die ze minstens vijf jaar bijhoudt.

Metadata zijn de gegevens 'over' telefoongespreken: wie belt wie, wanneer, van waar en hoe vaak? Als de inlichtingendistenten daar voortaan inzage in willen, moeten ze voor elk individuaal geval toelating voor krijgen van speciale rechtscolleges. Die zogenaamde 'FISA-rechtbanken', bestonden voordien ook al, maar gaven telkens zonder veel verder plichtplegingen om de drie maanden toelating alles af te tappen.

Van de telefoonmaatschappijen - die er niet happig op zijn om de data zelf bij te houden - zou verwacht worden dat de gegevens van potentiële terroristen prompt doorspelen na een gerechtelijk bevelschrift. De inlichtingendiensten zouden ook inzage krijgen in de metadata van de contacten van een verdachten en van hún contacten.

Snowden

De hervorming zou volgens de New York Times niet onmiddellijk ingaan op 28 maart, wanneer de aan de gang zijnde driemaandelijkse periode afloopt, maar pas over nog eens drie maanden van kracht worden.

Het massale opslaan en aftappen van metadata was lang geheim. Het programma kwam vorig jaar in de openbaarheid door de lekken van NSA-klokkenluider Edward Snowden.

In een toespraak over het afluisterschandaal in januari zei Barack Obama dat hij het Amerikaanse departement Justitie opgedragen had en een andere oplossing te zoeken voor het massaal aftappen van 'metadata' over telefoongesprekken. Nu staat hij op het punt om de hervorming voor te stellen, schrijft de krant The New York Times.Niet de elektronische inlichtingendienst NSA, maar wel de telefoonmaatschappijen zelf zullen de metadata voortaan moeten opslaan. Ze moeten de gegevens niet langer dan achttien maanden bewaren. Dat in tegenstelling tot de NSA die ze minstens vijf jaar bijhoudt.Metadata zijn de gegevens 'over' telefoongespreken: wie belt wie, wanneer, van waar en hoe vaak? Als de inlichtingendistenten daar voortaan inzage in willen, moeten ze voor elk individuaal geval toelating voor krijgen van speciale rechtscolleges. Die zogenaamde 'FISA-rechtbanken', bestonden voordien ook al, maar gaven telkens zonder veel verder plichtplegingen om de drie maanden toelating alles af te tappen.Van de telefoonmaatschappijen - die er niet happig op zijn om de data zelf bij te houden - zou verwacht worden dat de gegevens van potentiële terroristen prompt doorspelen na een gerechtelijk bevelschrift. De inlichtingendiensten zouden ook inzage krijgen in de metadata van de contacten van een verdachten en van hún contacten. De hervorming zou volgens de New York Times niet onmiddellijk ingaan op 28 maart, wanneer de aan de gang zijnde driemaandelijkse periode afloopt, maar pas over nog eens drie maanden van kracht worden.Het massale opslaan en aftappen van metadata was lang geheim. Het programma kwam vorig jaar in de openbaarheid door de lekken van NSA-klokkenluider Edward Snowden.