De punten bevinden zich aan het frontaal van het noordelijke dwarsschip, het westelijke frontaal tussen de twee klokkentorens en de zuidelijke klokkentoren. De werken om instortingen te voorkomen, zijn aan de gang. Voorts zijn er in de kathedraal drie 'erg problematische plaatsen' waar het gewelf is ingestort: de hoofdbeuk, door de instorting van de torenspits, de kruising en de noordelijke dwarsbeuk.

'Op deze drie plaatsen is het gewelf ingestort en er is een reëel risico dat het elders instort. Om die reden worden vandaag stellingen geplaatst', zei de minister.

De punten bevinden zich aan het frontaal van het noordelijke dwarsschip, het westelijke frontaal tussen de twee klokkentorens en de zuidelijke klokkentoren. De werken om instortingen te voorkomen, zijn aan de gang. Voorts zijn er in de kathedraal drie 'erg problematische plaatsen' waar het gewelf is ingestort: de hoofdbeuk, door de instorting van de torenspits, de kruising en de noordelijke dwarsbeuk. 'Op deze drie plaatsen is het gewelf ingestort en er is een reëel risico dat het elders instort. Om die reden worden vandaag stellingen geplaatst', zei de minister.