Noorwegen verdrievoudigt koolstoftaks, overheid schakelt over op elektrische auto’s

Erna Solberg

De Noorse regering kondigt een rist maatregelen aan om zijn klimaatdoelstellingen te halen. Zo zullen enkel nog elektrische voertuigen aangekocht worden door de overheidsdiensten en zal de koolstoftaks verdrievoudigen.

Dat verklaarde premier Erna Solberg tijdens een persconferentie.

Als grootste producent van petroleum in West-Europa heeft Noorwegen de ambitie om zijn uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 55 procent te verminderen tegen 2030. Tegen 2050 moet dat cijfer oplopen tot 90 à 95 procent.

‘Noorwegen wil zijn deel doen om de klimaatverandering te beteugelen’, verklaarde de Noorse premier Erna Solberg.” Daarvoor stelt de overheid onder meer voor om voor de eigen diensten vanaf 2022 enkel nog wagens en vrachtwagens met een nuluitstoot aan te kopen. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding voor veerbootverbindingen vanaf 2023 en stadsbussen vanaf 2025. Daarnaast wil Oslo ook de biobrandstoffen promoten en de koolstoftaks meer dan verdrievoudigen van 590 Noorse kronen (57 euro) per ton vandaag naar 2000 kronen (194 euro) per ton in 2030. Een dergelijke stijging moet bijdragen tot het stimuleren van de CO2-afvang en -opslag (CCS), waarin Noorwegen de laatste jaren belangrijke investeringen heeft gedaan, vooral wat opslag in geologische lagen onder de zee betreft.

Wat met de olie?

‘Het is extreem positief dat de overheid de koolstoftaks wil verhogen en uitstootbudgetten wil invoeren’, reageert de Noorse tak van Friends of the Earth. ‘Maar ze vermijdt de grote en moeilijke vragen omtrent de petroleumproductie, de bouw van autowegen, de vergroting van de luchthavens en de energie-efficiëntie’.

Dankzij elektriciteit die bijna volledig opgewekt wordt door waterkrachtcentrales, is Noorwegen een pionier en wereldleider in het ‘zero emission’-transport. Elektrische auto’s waren er vorig jaar goed voor meer dan de helft (54,3 procent) van het totale aantal nieuwe inschrijvingen. Toch wordt de leiders er ook hypocrisie verweten omdat ze vergunningen voor de exploratie naar aardolie blijven verlenen, vooral in de kwetsbare Arctische wateren van de Barentszzee. In december verwierp het hoogste gerechtshof er nog een vraag van onder meer Greenpeace om de vergunningen voor olieboringen in het Arctische gebied te weigeren.

Partner Content