Oostenrijk heeft de financiering van moslimverenigingen en moskeeën uit het buitenland verboden. Met de hulp van de regeringsmeerderheid van sociaaldemocraten en conservatieven keurde het parlement in Wenen een herziene versie van de islamwet uit 1912 goed. Die moet voortaan het leven van de moslims in het land omvattend regelen. Moslimverenigingen en oppositie hekelden het ontwerp. Ook de rechtse FPÖ was tegen. De islam behoort in historisch noch in cultureel opzicht tot Oostenrijk, zei FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache.

Feestdagen beschermd

De islam is na het christendom de grootste godsdienst in Oostenrijk. Volgens officiële schattingen zijn er van de 8,5 miljoen inwoners van Oostenrijk vandaag 600.000 moslim. De meesten van hen zijn afkomstig uit Turkije en Bosnië-Herzegovina. De regering hoopt door de nieuwe wet op een soort islam van "Oostenrijkse signatuur".

In de wet wordt onder andere aanspraak voor zielzorg of geestelijke verzorging in het leger, in gevangenissen en in ziekenhuizen schriftelijk vastgelegd. Ook bij de verzorging van moslims in publieke instellingen moeten voortaan religieuze voedselvoorschriften in acht genomen worden. Islamitische feestdagen worden door de overheid beschermd.

Buitenlandse financiering

Omstreden blijft de schriftelijk vastgelegde voorrang van het staatsrecht op het religieus recht. Dat wakkert alleen maar de achterdocht tegenover moslims aan, zeggen de Groenen. Discussie was er ook over het verbod op buitenlandse financiering van moslimverenigingen, moskeeën en imams. "We willen geen imams, die op de loonlijst van andere regeringen staan en hier in Oostenrijk komen prediken", zei de conservatieve minister van Buitenlandse Zaken en Integratie Sebastian Kurz (ÖVP).

Oostenrijk staat met zijn verzet tegen buitenlandse financiële bronnen voor islamitische instellingen in Europa echter niet alleen. Zo verbood Noorwegen eerder de financiering van twee moskeeën door geldschieters uit Saoedi-Arabië, omdat in dat land de mensenrechten niet worden gerespecteerd.

'Discriminerend'

Ook uit Turkije kwam kritiek op de wet. Het hoofd van de Religieuze Overheid, Mehmet Görmez, omschreef de wet volgens de Turkse media als discriminerend. Zeker 60 van de ongeveer 300 imams in de Alpenrepubliek kwamen via de koepel van islamitische moskeeverenigingen in Oostenrijk (Atib) uit Turkije. De Atib heeft al aangekondigd de wet voor het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof aan te vechten. (Belga/WB)

Oostenrijk heeft de financiering van moslimverenigingen en moskeeën uit het buitenland verboden. Met de hulp van de regeringsmeerderheid van sociaaldemocraten en conservatieven keurde het parlement in Wenen een herziene versie van de islamwet uit 1912 goed. Die moet voortaan het leven van de moslims in het land omvattend regelen. Moslimverenigingen en oppositie hekelden het ontwerp. Ook de rechtse FPÖ was tegen. De islam behoort in historisch noch in cultureel opzicht tot Oostenrijk, zei FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache.De islam is na het christendom de grootste godsdienst in Oostenrijk. Volgens officiële schattingen zijn er van de 8,5 miljoen inwoners van Oostenrijk vandaag 600.000 moslim. De meesten van hen zijn afkomstig uit Turkije en Bosnië-Herzegovina. De regering hoopt door de nieuwe wet op een soort islam van "Oostenrijkse signatuur". In de wet wordt onder andere aanspraak voor zielzorg of geestelijke verzorging in het leger, in gevangenissen en in ziekenhuizen schriftelijk vastgelegd. Ook bij de verzorging van moslims in publieke instellingen moeten voortaan religieuze voedselvoorschriften in acht genomen worden. Islamitische feestdagen worden door de overheid beschermd. Omstreden blijft de schriftelijk vastgelegde voorrang van het staatsrecht op het religieus recht. Dat wakkert alleen maar de achterdocht tegenover moslims aan, zeggen de Groenen. Discussie was er ook over het verbod op buitenlandse financiering van moslimverenigingen, moskeeën en imams. "We willen geen imams, die op de loonlijst van andere regeringen staan en hier in Oostenrijk komen prediken", zei de conservatieve minister van Buitenlandse Zaken en Integratie Sebastian Kurz (ÖVP). Oostenrijk staat met zijn verzet tegen buitenlandse financiële bronnen voor islamitische instellingen in Europa echter niet alleen. Zo verbood Noorwegen eerder de financiering van twee moskeeën door geldschieters uit Saoedi-Arabië, omdat in dat land de mensenrechten niet worden gerespecteerd. Ook uit Turkije kwam kritiek op de wet. Het hoofd van de Religieuze Overheid, Mehmet Görmez, omschreef de wet volgens de Turkse media als discriminerend. Zeker 60 van de ongeveer 300 imams in de Alpenrepubliek kwamen via de koepel van islamitische moskeeverenigingen in Oostenrijk (Atib) uit Turkije. De Atib heeft al aangekondigd de wet voor het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof aan te vechten. (Belga/WB)