De economen André Decoster, Toon Vanheukelom en Stijn Van Houtven maakten een analyse van het begrotingswerk van de laatste drie decennia. Op de vraag of de fiscale inkomsten tussen 1990 en 2017 structureel overschat werden in de aanloop naar de begrotingsopmaak luidt het antwoord ja. Over de hele periode zaten de ramingen er gemiddeld 1,55 procent naast.

Maar dat heeft niet zozeer te maken met de basisraming van de FOD Financiën, die gebeurt door aan de fiscale inkomsten van het huidige jaar een groeivoet toe te voegen. De afwijking blijkt vooral te zitten bij de inschattingen van de macro-economische evoluties en van de verwachte impact van nieuw regeringsbeleid. Die worden geleverd door het Planbureau en de regering.

'Over het algemeen zijn de voorspellingsmethoden kwalitatief goed. (...) De raming volgt relatief goed de evolutie van de ontvangsten, als ze beschikt over perfecte ramingen van de beleidsimpact en de macro-economische variabelen', aldus de onderzoekers. Conclusie: als de ramingen van de fiscale inkomsten er de jongste jaren vaak naast zaten, dan kwam dat eerder doordat de politiek te veel lucht in de cijfers pompte dan door de foute rekenkunde van de ambtenarij.

De economen André Decoster, Toon Vanheukelom en Stijn Van Houtven maakten een analyse van het begrotingswerk van de laatste drie decennia. Op de vraag of de fiscale inkomsten tussen 1990 en 2017 structureel overschat werden in de aanloop naar de begrotingsopmaak luidt het antwoord ja. Over de hele periode zaten de ramingen er gemiddeld 1,55 procent naast. Maar dat heeft niet zozeer te maken met de basisraming van de FOD Financiën, die gebeurt door aan de fiscale inkomsten van het huidige jaar een groeivoet toe te voegen. De afwijking blijkt vooral te zitten bij de inschattingen van de macro-economische evoluties en van de verwachte impact van nieuw regeringsbeleid. Die worden geleverd door het Planbureau en de regering. 'Over het algemeen zijn de voorspellingsmethoden kwalitatief goed. (...) De raming volgt relatief goed de evolutie van de ontvangsten, als ze beschikt over perfecte ramingen van de beleidsimpact en de macro-economische variabelen', aldus de onderzoekers. Conclusie: als de ramingen van de fiscale inkomsten er de jongste jaren vaak naast zaten, dan kwam dat eerder doordat de politiek te veel lucht in de cijfers pompte dan door de foute rekenkunde van de ambtenarij.