Ze eisen dat de Commissie een inbreukprocedure tegen Athene start vanwege 'de systematische schending van EU-rechten bij de behandeling van mensen die asiel zoeken in Europa'.

Op 1 januari trad een nieuwe asielwet in Griekenland in werking. Volgens de organisaties is de Commissie 'de beschermer van het EU-recht en moet ze daarom de grondrechten van alle mensen in heel Europa handhaven'. Ze willen dat de Commissie zo spoedig mogelijk gaat controleren of de Griekse autoriteiten de EU-wetgeving respecteren.

Onder de nieuwe asielwet is de termijn voor het indienen van beroep tegen een afgewezen asielverzoek drastisch bekort. Ook is het voor asielzoekers praktisch onmogelijk om toegang te krijgen tot rechtsbijstand, een fundamentele pijler van het EU-recht. Verder doet de Griekse regering niets met 'goed gedocumenteerde beschuldigingen van schendingen van rechten', waaronder het gewelddadig terug naar zee duwen van boten met asielzoekers, stellen Oxfam Novib en WeMove Europe.

De klacht wordt ingediend aan de vooravond van de presentatie van nieuwe voorstellen voor een Europees asiel- en migratiebeleid door de Commissie. Volgens de organisaties is de brand die het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verwoestte het bewijs dat het huidige Europese asielbeleid heeft gefaald. Ze waarschuwen de EU niet dezelfde fouten te maken en benadrukken de noodzaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen Europese landen.

Ze eisen dat de Commissie een inbreukprocedure tegen Athene start vanwege 'de systematische schending van EU-rechten bij de behandeling van mensen die asiel zoeken in Europa'.Op 1 januari trad een nieuwe asielwet in Griekenland in werking. Volgens de organisaties is de Commissie 'de beschermer van het EU-recht en moet ze daarom de grondrechten van alle mensen in heel Europa handhaven'. Ze willen dat de Commissie zo spoedig mogelijk gaat controleren of de Griekse autoriteiten de EU-wetgeving respecteren. Onder de nieuwe asielwet is de termijn voor het indienen van beroep tegen een afgewezen asielverzoek drastisch bekort. Ook is het voor asielzoekers praktisch onmogelijk om toegang te krijgen tot rechtsbijstand, een fundamentele pijler van het EU-recht. Verder doet de Griekse regering niets met 'goed gedocumenteerde beschuldigingen van schendingen van rechten', waaronder het gewelddadig terug naar zee duwen van boten met asielzoekers, stellen Oxfam Novib en WeMove Europe. De klacht wordt ingediend aan de vooravond van de presentatie van nieuwe voorstellen voor een Europees asiel- en migratiebeleid door de Commissie. Volgens de organisaties is de brand die het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verwoestte het bewijs dat het huidige Europese asielbeleid heeft gefaald. Ze waarschuwen de EU niet dezelfde fouten te maken en benadrukken de noodzaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen Europese landen.