Neonazistische Amerikaanse soldaat beschuldigd van plannen aanslag tegen eigen eenheid

Een 22-jarige Amerikaanse soldaat is in New York in verdenking gesteld omdat hij een groep neonazi’s zou hebben geholpen bij de voorbereiding op een aanslag tegen zijn eigen eenheid in Turkije, met als bedoeling ‘grote verliezen’ te veroorzaken.

De voorbereidingen dateren van mei, maar de aanslag zelf vond uiteindelijk niet plaats. Ethan Melzer was met zijn eenheid gestationeerd in het Italiaanse Vicenza en zou nadien verhuizen naar Turkije.

Melzer was sympathisant van de Britse neonazibeweging Order of Nine Angles (O9A). Via een online discussieforum van O9A zou hij precieze informatie hebben doorgestuurd over de plaats waar zijn eenheid in Turkije zou verblijven. Ook gaf hij details over het materiaal waarover zijn eenheid beschikte en over de zwakke plekken in de bescherming van de site. Bij zijn ondervraging eind mei door het leger en de FBI gaf Melzer aan dat het de bedoeling was een aanval op de eenheid te faciliteren, die massale verliezen teweeg zou hebben gebracht.

De jongeman is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een misdaadbende met het oog op het doden van Amerikaanse soldaten, en van steun aan een terreurgroep. O9A is een neonazistische en satanistische groepering waarvan de invloed ver buiten het Verenigd Koninkrijk gaat, zoals tot in de Verenigde Staten. Het is een antisemitische groepering die extreem geweld propageert en al openlijk steun heeft betuigd aan Osama bin Laden en het jihadisme. Tijdens hun online gesprekken hadden de soldaat en zijn contactpersoon het over een jihadistisch geïnspireerde operatie.

Partner Content