De protesten die in april 2018 losbarstten vonden hun oorsprong in de hervorming van het socialezekerheidsstelsel en de grootschalige corruptie van de regering. De autoriteiten reageerden gewelddadig en minstens 325 mensen lieten het leven. Volgens oppositiebewegingen zouden er verder ook ongeveer 800 tegenstanders gevangengenomen zijn, maar exacte cijfers zijn er niet. In een exclusief interview getuigt Amaya Coppens over haar ervaring.
...