Daarmee komt (voorlopig) een eind aan een soap die in juni was begonnnen.

Kim Davis, griffier bij de plaatselijke rechtbank in de staat Kentucky, en als dusdanig de verkozen verantwoordelijke voor huwelijken, weigerde zich te schikken naar de nieuwe nationale wet die holebihuwelijken mogelijk maakt. Die wet druiste in tegen haar geloof, en ze vond dat de "hogere macht" van haar geloof voorrang moest krijgen.

Nadat zowel een plaatselijke rechtbank als, maandag, het Hooggerechtshof haar in het ongelijk hadden gesteld, besloot ze die vonnissen naast zich neer te leggen, en ging ze verder met alle huwelijken, ook heterohuwelijken, tegen te houden.

'Geen uitvluchten'

Na klacht besliste een rechter donderdag dat Davis voor onbepaalde tijd de gevangenis inging (na een week komt er een evaluatie). Hij raadpleegde ook de assistenten die in meerderheid toezegden de wet te zullen uitvoeren.

Davis probeerde via haar advocaat ook dat scenario te verijdelen. Ze liet weten dat ze geen de assistenten geen toestemming gaf om attesten uit te schrijven, en dat zonder haar toestemming geen wettelijk huwelijk mogelijk was. Maar dat bezwaar legde de rechter naast zich neer. Hij sprak de assistenten volgens de Lexington Herald-Leader vermanend toe, en zei dat hij naleving van de wet verwachtte. "En geen uitvluchten. Geen opschorting van dienstverlening of een bord met 'gesloten wegens computerherstellingen'."

'Niet rechtsgeldig'

Vrijdag werden inderdaad attesten uitgeschreven, met op de plaats waar doorgaans de naam van Kim Davis voorgedrukt staat, nu een open ruimte waar de assistent haar of zijn naam kon zetten.

De advocaat van Davis, Matt Staver, liet weten dat wat hem betreft de attesten "het papier niet waard zijn waarop ze uitgeschreven staan. Onze positie is dat ze niet rechtsgeldig zijn omdat Davis geen toestemming heeft verleend".

Daarmee komt (voorlopig) een eind aan een soap die in juni was begonnnen.Kim Davis, griffier bij de plaatselijke rechtbank in de staat Kentucky, en als dusdanig de verkozen verantwoordelijke voor huwelijken, weigerde zich te schikken naar de nieuwe nationale wet die holebihuwelijken mogelijk maakt. Die wet druiste in tegen haar geloof, en ze vond dat de "hogere macht" van haar geloof voorrang moest krijgen.Nadat zowel een plaatselijke rechtbank als, maandag, het Hooggerechtshof haar in het ongelijk hadden gesteld, besloot ze die vonnissen naast zich neer te leggen, en ging ze verder met alle huwelijken, ook heterohuwelijken, tegen te houden.Na klacht besliste een rechter donderdag dat Davis voor onbepaalde tijd de gevangenis inging (na een week komt er een evaluatie). Hij raadpleegde ook de assistenten die in meerderheid toezegden de wet te zullen uitvoeren. Davis probeerde via haar advocaat ook dat scenario te verijdelen. Ze liet weten dat ze geen de assistenten geen toestemming gaf om attesten uit te schrijven, en dat zonder haar toestemming geen wettelijk huwelijk mogelijk was. Maar dat bezwaar legde de rechter naast zich neer. Hij sprak de assistenten volgens de Lexington Herald-Leader vermanend toe, en zei dat hij naleving van de wet verwachtte. "En geen uitvluchten. Geen opschorting van dienstverlening of een bord met 'gesloten wegens computerherstellingen'."Vrijdag werden inderdaad attesten uitgeschreven, met op de plaats waar doorgaans de naam van Kim Davis voorgedrukt staat, nu een open ruimte waar de assistent haar of zijn naam kon zetten.De advocaat van Davis, Matt Staver, liet weten dat wat hem betreft de attesten "het papier niet waard zijn waarop ze uitgeschreven staan. Onze positie is dat ze niet rechtsgeldig zijn omdat Davis geen toestemming heeft verleend".