‘Mozes introduceerde de democratie’ en andere bedenkelijke ‘feiten’ in Texaanse studieboeken

President Barack Obama houdt een boek met een cartoon van zichzelf vast in een klasje in Texas. © Reuters
Wided Bouchrika
Wided Bouchrika Freelancejournaliste

In Texas zullen 4,8 miljoen studenten binnenkort wel heel bedenkelijke zaken moeten leren. Zo schrijven nieuwe schoolboeken democratie toe aan Mozes en wordt beweerd dat gesegregeerde scholen zo slecht nog niet waren. Of hoe politieke ideologie het wint van feiten.

In 2010 keurde de Board of Education, of de onderwijsraad, een aantal normen goed voor het onderwijs. Alle schoolboeken in Texas, de meesten afkomstig van grote uitgeverijen, werden conform die richtlijnen geschreven. Alleen gebeurde dat met de intentie de sociale studies te verrechtsen.

De richtlijnen worden namelijk bepaald door politici die tot de onderwijsraad verkozen worden. En laat het nu in Texas vooral conservatieven zijn die de postjes winnen. Zij beloven dan ook de conservatieve waarden in het openbaar onderwijs te herintroduceren, zo schrijft nieuwssite Politico.

Een panel van professoren en doctors, dat door de liberale groep Texas Freedom Network werd aangeduid, analyseerde tientallen nieuwe schoolboeken. Het besluit: de leerboeken weerspiegelen veeleer de ideologie van politici in de onderwijsraad dan een degelijke opleiding en feitelijke geschiedenis. Een overzicht.

1. De Amerikaanse christelijke erfenis benadrukken

Normen van de onderwijsraad vereisen dat leerkrachten de Amerikaanse christelijke erfenis benadrukken. Zo stelt een leerboek dat het Amerikaans democratisch systeem geïnspireerd werd op Mozes.

Een ander boek besteedde meerdere paragrafen aan ‘wettelijke’ argumenten die moeten bewijzen dat bidden op school wel degelijk mag. Die boeken vermeldden slechts vluchtig dat het hooggerechtshof gebeden op school eigenlijk ongrondwettelijk heeft bevonden.

Verscheidene geschiedenisboeken laten bovendien na de rol van verovering en onderdrukking te vermelden in het kader van de verspreiding van het christendom. Gewelddadige aspecten van de islam worden daarentegen wel benadrukt.

2. Superioriteit van vrijhandel bezingen

Leerkrachten wordt ook gevraagd de ‘ongebreidelde superioriteit van de vrijhandel’ te benadrukken in hun lessen.

3. Conservatieve iconen introduceren

De onderwijsraad schrijft eveneens voor dat studenten kennismaken met conservatieve iconen. Zo gaat het bijvoorbeeld over Phyllis Schlafly, die bekend staat om haar afkeer van het moderne feminisme en haar campagne tegen het amendement voor gelijke rechten.

4. Segregatie is niet slecht

In een leerboek voor het vak maatschappijleer wordt uitgelegd dat gesegregeerde scholen voor blanken en zwarten tijdens het Jim Crow-era (wetten die rassenscheiding legaliseerden tussen 1876 en 1965) zo slecht nog niet waren. De scholen hadden ‘soms gelijkaardige gebouwen, bussen en leerkrachten’ en scholen voor zwarten waren slechts ‘af en toe’ van ‘mindere kwaliteit’.

5. Afrekenen met positieve discriminatie

De nieuwe boeken rekenen af met positieve discriminatie – waarbij een benadeelde, binnen een cultuur gediscrimineerde groep bepaalde voordelen geniet. Daarbij krijgen studenten cartoons te zien met aliens die in ufo’s arriveren en hopen in aanmerking te komen voor de voordelen die positieve discriminatie biedt. Die cartoons zijn, zo meldt Politico, ‘raciaal ongevoelig’ omdat ze impliceren dat wie recht heeft op positieve discriminatie, niet volledig Amerikaans is.

6. Belastingen moeten tot beschaafde samenleving leiden

Tot slot stelt een schoolboek over de overheid, dat belastingen tot een beschaafde samenleving moeten leiden. Maar dat hoewel de belastingen sinds de jaren 1920 de hoogte zijn ingeschoten, ‘de maatschappij vandaag niet zo veel beschaafder lijkt’.

Voorts wordt niet vermeld dat sociale zekerheid en medische zorgen als Medicare en Medicaid eigenlijk gefinancierd worden door die stijgende belastingen. Noch wordt gepoogd de belastingdruk in een globale context te plaatsen of als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) voor te stellen.

Het panel dringt er bij de onderwijsraad op aan, om de onjuiste passages in de nieuwe schoolboeken toch te herzien. Zo niet, zullen 4,8 miljoen Texaanse studenten binnenkort bovenstaande ‘historische feiten’ mogen blokken.

Partner Content