De bezorgdheid over radicaliserende jongeren neemt toe in moslimlanden. Veel moslims kunnen steeds minder begrip opbrengen voor hun gewelddadige geloofsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke Amerikaanse denktank Pew Research Center.

De denktank ondervroeg 14.000 moslims in 14 landen over moslimfundamentalisme. In de traditioneel gematigde landen kunnen de 'strijders in de naam van Allah' nauwelijks op begrip rekenen. De interviews werden afgenomen nog vooraleer de militante soennitische ISIS zijn opmars begon vanuit Syrië in het noorden en westen van Irak.

In Libanon keurt 4 procent van de ondervraagden geweld tegen ongelovigen goed. In het land is 92 procent van de inwoners bezorgd over het toenemende moslimextremisme. Vorig jaar lag dit percentage nog op 81 procent.

Ook in Tunesië, Egypte, Jordanië en Turkije groeiden de zorgen over moslims die met geweld hun wil aan anderen proberen op te leggen.

Het is niet heel verrassend dat in Nigeria de sympathie voor terreurgroepering Boko Haram tot een dieptepunt is gezakt. 82 procent van de ondervraagden maakt zich zorgen. De weerzin is even groot onder moslims als onder christenen. In Pakistan verafschuwt een meerderheid het werk van de Taliban.

Uit het onderzoek blijkt dat in vrijwel alle moslimlanden begrip voor terreurdaden in de afgelopen decennia is gedaald.

De Palestijnse gebieden vormen een uitzondering op deze trend. Hier heerst nog opvallend veel sympathie voor de terroristische organisatie Hezbollah. Op de Westelijke Jordaanoever steunt 35 procent van de Palestijnen de terreurorganisatie, op de Gazastrook is dat 26 procent. Van de Israëlische Arabieren steunt een kwart Hezbollah.

Opvallend nog: Zowel in Palestina als in Bangladesh vindt bijna de helft van de ondervraagden dat iemand zichzelf mag opblazen voor de goede zaak. (Elsevier/Servaas van der Laan/AVE)

De bezorgdheid over radicaliserende jongeren neemt toe in moslimlanden. Veel moslims kunnen steeds minder begrip opbrengen voor hun gewelddadige geloofsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke Amerikaanse denktank Pew Research Center.De denktank ondervroeg 14.000 moslims in 14 landen over moslimfundamentalisme. In de traditioneel gematigde landen kunnen de 'strijders in de naam van Allah' nauwelijks op begrip rekenen. De interviews werden afgenomen nog vooraleer de militante soennitische ISIS zijn opmars begon vanuit Syrië in het noorden en westen van Irak.In Libanon keurt 4 procent van de ondervraagden geweld tegen ongelovigen goed. In het land is 92 procent van de inwoners bezorgd over het toenemende moslimextremisme. Vorig jaar lag dit percentage nog op 81 procent.Ook in Tunesië, Egypte, Jordanië en Turkije groeiden de zorgen over moslims die met geweld hun wil aan anderen proberen op te leggen.Het is niet heel verrassend dat in Nigeria de sympathie voor terreurgroepering Boko Haram tot een dieptepunt is gezakt. 82 procent van de ondervraagden maakt zich zorgen. De weerzin is even groot onder moslims als onder christenen. In Pakistan verafschuwt een meerderheid het werk van de Taliban.Uit het onderzoek blijkt dat in vrijwel alle moslimlanden begrip voor terreurdaden in de afgelopen decennia is gedaald.De Palestijnse gebieden vormen een uitzondering op deze trend. Hier heerst nog opvallend veel sympathie voor de terroristische organisatie Hezbollah. Op de Westelijke Jordaanoever steunt 35 procent van de Palestijnen de terreurorganisatie, op de Gazastrook is dat 26 procent. Van de Israëlische Arabieren steunt een kwart Hezbollah.Opvallend nog: Zowel in Palestina als in Bangladesh vindt bijna de helft van de ondervraagden dat iemand zichzelf mag opblazen voor de goede zaak. (Elsevier/Servaas van der Laan/AVE)