Minister Khattabi tevreden met ‘onverhoopt’ resultaat VN-milieuvergadering

Zakia Khattabi (Ecolo). © belga

Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) reageert woensdag verheugd op het resultaat van UNEA-5, de vijfde sessie van de milieuvergadering van de Verenigde Naties. Er werd een reeks resoluties aangenomen, maar met name die over de vermindering van plasticvervuiling, over chemische stoffen en afval en over de ontwikkeling van zogenoemde ‘nature based solutions’ (NBS) kunnen Khatabi bekoren.

In de resolutie over plasticvervuiling, een eerste internationale tekst over het onderwerp, is sprake van een juridisch bindend instrument om de strijd aan te gaan. Het gaat om een ‘beginsel’ van een dergelijk instrument, maar minister Khattabi is verheugd dat dit nu verder kan worden uitgewerkt. ‘De besprekingen van deze week hebben ons echter laten zien dat er veel opties op tafel liggen, het wordt dus belangrijk om de ambitie zo hoog mogelijk te houden’, zegt ze. Khattabi noemt het alvast belangrijk dat is vastgelegd dat plasticvervuiling ook microplastics omvat.

Wat de ‘nature based solutions’ betreft, wijst Khattabi erop dat er nu een ‘solide, gemeenschappelijke definitie’ en een gemeenschappelijk kader zijn aangenomen, ‘die de noodzaak erkennen om terrestrische en mariene ecosystemen op duurzame wijze te beschermen, in stand te houden, te herstellen, duurzaam te gebruiken en te beheren.’

Op het vlak van chemicaliën en afval heeft de Europese Unie een reeks engagementen verkregen. ‘Deze omvatten een gezamenlijke evalutatie door UNEP (het milieuprogramma van de VN, red.) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van hormoonverstoorders, maar ook het aanreiken van de opties om het probleem van ammoniumverontreinigende stoffen in producten en het milieu aan te pakken.’

In alle drie deze dossiers heeft België volgens Khattabi een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van het ambitieniveau.

Partner Content