'Het verblijf in deze 'veilige ruimtes' zal tijdelijk zijn, en wel zolang naar duurzame oplossingen gezocht wordt, zoals een menswaardige terugkeer in en de reïntegratie naar hun land van herkomst', zegt de IOM. De inrichtingen moeten er vooral zijn voor kinderen, vrouwen en kwetsbare personen.

'Het verblijf in deze 'veilige ruimtes' zal tijdelijk zijn, en wel zolang naar duurzame oplossingen gezocht wordt, zoals een menswaardige terugkeer in en de reïntegratie naar hun land van herkomst', zegt de IOM. De inrichtingen moeten er vooral zijn voor kinderen, vrouwen en kwetsbare personen.