Gisteren, 19 juni, was het dag op dag 79 jaar geleden dat de Saint Louis aanmeerde in de haven van Antwerpen. 40 dagen lang vaarde het schip toen, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, doelloos rond. Aan boord meer dan 900 Joodse vluchtelingen, onder wie 200 kinderen. 40 dagen, van Cuba tot de VS en weer helemaal terug. Omdat ze telkens weer geweigerd werden. De Britten, de Fransen, de Nederlanders en ook wij, Belgen, deden wat we moesten doen: gezinnen op de vlucht proberen in veiligheid te brengen. Proberen, want voor de overgrote meerderheid onder hen lukte dat uiteindelijk niet. 600 onder hen ontsnapten niet aan de uitroeiingskampen.

Zondagochtend meerde de Aquarius - een schip met meer dan 600 migranten - aan in de haven van Valencia. Wat begon als een reddingsactie voor de kust van Libië kende gelukkig een week later een veilige afloop door toedoen van de Spaanse regering. 79 jaar later stellen we exact dezelfde vragen als toen. Wat doen als mensen vluchten voor hun leven, of datzelfde leven riskeren tijdens een eindeloze tocht en daarvoor zelfs bereid zijn om smokkelaars een bom geld te geven? Waar eindigen hun rechten en waar beginnen de rechten van een land om zijn samenleving te beschermen naar eigen goeddunken?

Migratie aanpakken kan alleen met een krachtig Europees Marshallplan.

SP.A-voorzitter John Crombez

Cijfers zijn vaak een eye-opener. In 2015, toen de asielcrisis haar piek bereikte, zochten meer dan 1 miljoen mensen hun weg naar Europa na een tocht over zee. Vandaag, halfweg 2018, is dat aantal drastisch gedaald, tot 36.000 volgens de Internationale Organisatie voor Migratie. Toch speelt het migratiedebat vandaag weer volop.

De huidige Europese non-aanpak creëerde alleen onzekerheid en kostte vele mensenlevens. Terwijl populisten, hier bij ons en elders, alleen de vinger op de wonde leggen en geen duurzame oplossingen bieden, is het de historische opdracht van sociaal-democraten om dat wél te doen: bescherming bieden voor mensen op de vlucht én zekerheid voor mensen van hier. Met oplossingen niet alleen gebaseerd op het hart, maar ook genomen met verstand. Met antwoorden - die controle mét respect voor mensenrechten combineren - in plaats van eindeloos te palaveren over problemen en moeilijkheden. Dat is precies wat de sociaal-democraten van een aantal Europese landen in Amsterdam deze week deden: het kader uittekenen voor een duurzaam Europees migratiebeleid.

Marshall-plan

Dat kader - waar Europa nu dringend werk van moet maken - is erop gericht om migratie bij de bron aan te pakken. Want één ding staat vast: mensen willen liever niet vluchten van hun eigen thuis. Precies daarom hebben wij, Europeanen, de verantwoordelijkheid om het leven van mensen in landen waar ze uit vluchten, te verbeteren.

Dat is enkel mogelijk met (1) een krachtig Marshall-plan. Een investeringsplan die naam waardig, net zoals na de Tweede Wereldoorlog in onze contreien gebeurde, om de oorzaken van migratie te bestrijden; met (2) een ambitieuze en menswaardige bescherming in de regio rond het conflictgebied zelf, onder de vlag van de VN-vluchtelingenorganisatie. Want net daar zit het merendeel van de vluchtelingen vandaag. Dat betekent ook dat Europa fors investeert om er onderwijs, onderdak en zorg te verzekeren; met tot slot (3) een gecontroleerde en groter Europees aandeel in hervestiging van de meest kwestbaren. Uiteraard houdt dat in dat elk land van de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn deel doet. Zonder onderscheid en zonder excuses.

'Het kan niet dat we niet in staat zijn om te zorgen voor een oplossing die fatsoenlijk is, die menswaardig is, en waar je trots kan zijn op het feit dat wij, Europeanen, altijd mensen in nood opvangen, en toch de beheersbaarheid behouden', vatte Lodewijk Asscher, voorzitter van de Nederlandse PvdA, samen. Het is tijd dat Europa de regie van het asiel- en migratiebeleid zelf weer in handen neemt in plaats van mensensmokkelaars vrije baan te geven. Zolang ze dat niet doet, zal ze mensenlevens blijven eisen, haar constructie steen per steen zien afbrokkelen en in populistische non-oplossingen eindigen. Zonder een forse Europese investering ter plaatse en zonder duidelijke afspraken hier onderling, geen duurzaam resultaat. Alleen samen heeft een gecontroleerde én menswaardige migratiepolitiek toekomst.

Gisteren, 19 juni, was het dag op dag 79 jaar geleden dat de Saint Louis aanmeerde in de haven van Antwerpen. 40 dagen lang vaarde het schip toen, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, doelloos rond. Aan boord meer dan 900 Joodse vluchtelingen, onder wie 200 kinderen. 40 dagen, van Cuba tot de VS en weer helemaal terug. Omdat ze telkens weer geweigerd werden. De Britten, de Fransen, de Nederlanders en ook wij, Belgen, deden wat we moesten doen: gezinnen op de vlucht proberen in veiligheid te brengen. Proberen, want voor de overgrote meerderheid onder hen lukte dat uiteindelijk niet. 600 onder hen ontsnapten niet aan de uitroeiingskampen. Zondagochtend meerde de Aquarius - een schip met meer dan 600 migranten - aan in de haven van Valencia. Wat begon als een reddingsactie voor de kust van Libië kende gelukkig een week later een veilige afloop door toedoen van de Spaanse regering. 79 jaar later stellen we exact dezelfde vragen als toen. Wat doen als mensen vluchten voor hun leven, of datzelfde leven riskeren tijdens een eindeloze tocht en daarvoor zelfs bereid zijn om smokkelaars een bom geld te geven? Waar eindigen hun rechten en waar beginnen de rechten van een land om zijn samenleving te beschermen naar eigen goeddunken? Cijfers zijn vaak een eye-opener. In 2015, toen de asielcrisis haar piek bereikte, zochten meer dan 1 miljoen mensen hun weg naar Europa na een tocht over zee. Vandaag, halfweg 2018, is dat aantal drastisch gedaald, tot 36.000 volgens de Internationale Organisatie voor Migratie. Toch speelt het migratiedebat vandaag weer volop. De huidige Europese non-aanpak creëerde alleen onzekerheid en kostte vele mensenlevens. Terwijl populisten, hier bij ons en elders, alleen de vinger op de wonde leggen en geen duurzame oplossingen bieden, is het de historische opdracht van sociaal-democraten om dat wél te doen: bescherming bieden voor mensen op de vlucht én zekerheid voor mensen van hier. Met oplossingen niet alleen gebaseerd op het hart, maar ook genomen met verstand. Met antwoorden - die controle mét respect voor mensenrechten combineren - in plaats van eindeloos te palaveren over problemen en moeilijkheden. Dat is precies wat de sociaal-democraten van een aantal Europese landen in Amsterdam deze week deden: het kader uittekenen voor een duurzaam Europees migratiebeleid.Dat kader - waar Europa nu dringend werk van moet maken - is erop gericht om migratie bij de bron aan te pakken. Want één ding staat vast: mensen willen liever niet vluchten van hun eigen thuis. Precies daarom hebben wij, Europeanen, de verantwoordelijkheid om het leven van mensen in landen waar ze uit vluchten, te verbeteren. Dat is enkel mogelijk met (1) een krachtig Marshall-plan. Een investeringsplan die naam waardig, net zoals na de Tweede Wereldoorlog in onze contreien gebeurde, om de oorzaken van migratie te bestrijden; met (2) een ambitieuze en menswaardige bescherming in de regio rond het conflictgebied zelf, onder de vlag van de VN-vluchtelingenorganisatie. Want net daar zit het merendeel van de vluchtelingen vandaag. Dat betekent ook dat Europa fors investeert om er onderwijs, onderdak en zorg te verzekeren; met tot slot (3) een gecontroleerde en groter Europees aandeel in hervestiging van de meest kwestbaren. Uiteraard houdt dat in dat elk land van de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn deel doet. Zonder onderscheid en zonder excuses. 'Het kan niet dat we niet in staat zijn om te zorgen voor een oplossing die fatsoenlijk is, die menswaardig is, en waar je trots kan zijn op het feit dat wij, Europeanen, altijd mensen in nood opvangen, en toch de beheersbaarheid behouden', vatte Lodewijk Asscher, voorzitter van de Nederlandse PvdA, samen. Het is tijd dat Europa de regie van het asiel- en migratiebeleid zelf weer in handen neemt in plaats van mensensmokkelaars vrije baan te geven. Zolang ze dat niet doet, zal ze mensenlevens blijven eisen, haar constructie steen per steen zien afbrokkelen en in populistische non-oplossingen eindigen. Zonder een forse Europese investering ter plaatse en zonder duidelijke afspraken hier onderling, geen duurzaam resultaat. Alleen samen heeft een gecontroleerde én menswaardige migratiepolitiek toekomst.