Vorige week benadrukte president Trump tijdens zijn State of the Union opnieuw dat illegale migratie een grote oorzaak is van criminaliteit en dat illegalen uit het land gezet moeten worden. Vroeger sprak hij over Mexicanen als 'verkrachters en bandieten'. President López Obrador ging hier tijdens zijn verkiezingscampagne nog strijdvaardig tegen in, maar nu lijkt hij te berusten in deze uitspraken?
...

Vorige week benadrukte president Trump tijdens zijn State of the Union opnieuw dat illegale migratie een grote oorzaak is van criminaliteit en dat illegalen uit het land gezet moeten worden. Vroeger sprak hij over Mexicanen als 'verkrachters en bandieten'. President López Obrador ging hier tijdens zijn verkiezingscampagne nog strijdvaardig tegen in, maar nu lijkt hij te berusten in deze uitspraken? LEON KRAUZE: Politici dragen in deze tijden van polarisatie een grote verantwoordelijkheid. Ze zouden respectvol over hun medeburgers moeten spreken, maar de manier waarop Donald Trump latino's en in het bijzonder Mexicanen aanvalt, is te vergelijken met een vuistslag in het gezicht.Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft López Obrador zich daar inderdaad sterk tegen verzet. Hij heeft verschillende keren Mexicaanse migranten in de VS bezocht en hij heeft zelfs een boek geschreven 'Oye, Trump', waarin hij Trumps gedrag ten aanzien van de Mexicaanse migranten aankaartte. Toch vraagt López Obrador sinds hij president is geen excuses van Trump. In tegendeel: hij probeert er alles aan te doen om in zijn gratie te vallen. Ondertussen heeft hij zelfs Trumps brutale beleid ten aanzien van migranten goedgesproken en goedgekeurd. Zo zei López Obrador op een bepaald moment: 'Ik vind Trumps visie en beleid ten opzichte van migranten legitiem'. Impliciet keurt López Obrador daarmee Trumps pesterijen en racisme ten aanzien van Mexicanen goed. Nog gevaarlijker is dat hieruit blijkt dat president López Obrador de beloftes die hij tijdens zijn presidentsverkiezingen heeft gemaakt, niet nakomt. Hij heeft de moed niet om Trump op het matje te roepen en te eisen dat hij zich excuseert. Als journalisten hem hiernaar vragen, antwoordt López Obrador steevast met 'Ik wil geen ruzie met Donald Trump'. Dat is laf! In de VS wonen 30 miljoen mensen met Mexicaanse roots. Zij zijn nu slachtoffer geworden van de gevolgen van het haatdiscours van president Trump. In de statistieken zien we dat het aantal latino's dat slachtoffer geworden is van fysiek geweld, discriminatie en racisme enorm is toegenomen. Misdaden tegen hen zijn verdubbeld. Het leven van miljoenen latino's is in de VS is een pak moeilijker geworden, maar López Obrador doet geen enkele moeite om hen te verdedigen. Had u gehoopt dat López Obrador zijn verkiezingsbeloftes zou waarmaken? KRAUZE: Ik heb López Obrador een aantal keren geïnterviewd. Hij is een slimme man, maar helaas voert hij nu een zeer populistisch beleid in Mexico. Hij lijkt daarmee de mosterd bij Trump gehaald te hebben. Hij valt de pers en zelfs de rechtsstaat aan. Hij maant Mexicanen aan om meer te investeren in hun arme medemensen. Hij doet dan uitspraken zoals 'Aan honden geven jullie eten en aan armen niet'. Finaal vergelijkt hij dus armen met honden: dat zijn al even vernederende uitspraken als die van Trump. López Obrador presenteert zich graag als de nieuwe Messias van Mexico. Gevaarlijk, als we kijken naar andere presidenten die zich de Messias wanen zoals in Nicaragua en Venezuela. De reden dat iemand als López Obrador aan de macht is kunnen komen in Mexico is door het falen van de vorige presidenten en hun administraties. De regering van Peña Nieto was zeer corrupt. Ondertussen doet López Obrador er alles aan om meer macht naar zich toe te trekken. Hij probeert onafhankelijke instellingen die belangrijk zijn voor de democratie aan te vallen en ontneemt de deelstaten hun verschillende bevoegdheden. Lees verder onder de foto.López Obrador wil een staat die veel goederen en diensten aan zijn bevolking geeft, in ruil voor stemmen zodat hij aan de macht kan blijven. Hij wil nu al dat zijn politieke beweging ook de volgende presidenten zal leveren. Geleidelijk aan zullen de verschillende machten hun onafhankelijkheid verliezen. Dat is gevaarlijk. We zagen in Venezuela hoe de vorige president Hugo Chavez met een gelijkaardig experiment de bevolking in diepe miserie heeft geduwd. Een nieuw orgaan dat López Obrador heeft opgericht is zijn nationale garde. Was hier behoefte aan? KRAUZE: Net zoals andere landen heeft Mexico een leger en politie. Eigenlijk hadden die organen meer middelen moeten krijgen. Zeker op het niveau van de gemeentes en de verschillende lidstaten. Er was een grote nood aan meer investeringen in politie, parket, rechters en justitie om de hoge criminaliteit in Mexico aan te pakken. De oprichting van een nationale garde is volgens mij een domme beslissing. López Obrador noemt zichzelf een progressist en heeft zijn voorgangers steeds verweten dat zij het leger in verschillende deelstaten inzetten om de criminaliteit de kop in te drukken. Nu blijkt dat hij zelf het leger die opdrachten verder laat uitvoeren en hij voegt er nog een nationale garde aan toe. Deze nationale garde is verre van onschuldig. Zij hebben een rechtstreekse verantwoordingsplicht aan de president en López Obrador is vrij om te bepalen welke opdrachten hij hen geeft. In feite kunnen deze gardisten als een soort van paramilitairen beschouwd worden. Helemaal triestig wordt het te weten dat deze nationale garde meer energie steekt in het tegenhouden van migranten dan in het verlagen van de misdaad in Mexico. Ik vind de nationale garde een gevaarlijke vergissing van López Obrador. Een nationale garde die migranten tegenhoudt. Op die manier moet Trump zijn muur niet meer bouwen? KRAUZE: De druk die de VS op Mexico uitoefent is enorm. López Obrador beloofde nochtans tijdens zijn verkiezingscampagne om humane maatregelen te nemen voor migranten uit Centraal-Amerika. Onderzoeksmateriaal van organisaties zoals Human Rights Watch toonde immers aan dat migranten tijdens de regering van Peña Nieto helemaal niet beschermd werden en vaak mishandeld werden. Ondertussen zien we dat López Obrador zijn beloftes niet zal nakomen. De instellingen die migranten moeten begeleiden krijgen keer op keer minder middelen. Nog zorgwekkender is dat Mexico de eisen van de VS inzake migratiebeleid heeft aanvaard. López Obrador laat toe dat migranten die in de VS worden opgepakt, naar Mexico gestuurd worden. Dit resulteert in duizenden migranten uit Centraal-Amerika in de noordelijke staten van Mexico. Daarnaast zet López Obrador zijn nationale garde in om de migranten aan de zuidelijke grens van Mexico tegen te houden en te deporteren. Migranten die illegaal naar de VS doorreizen, worden niet langer getolereerd. Migranten mogen wel nog asiel aanvragen in Mexico zelf, maar dat is niet de gedroomde eindbestemmingen van de vele migranten uit Centraal-Amerika.