De Duitse bondskanselier vroeg de aanwezigen op de plechtigheden ter gelegenheid van de val van de Muur zaterdag om zich niet te laten ontmoedigen. 'Geen muur, die mensen buitensluit en vrijheid begrenst, is zo hoog of zo breed dat ze niet kan doorbroken worden', zei Merkel in de Verzoeningskapel in Berlijn.

De Verzoeningskapel ligt op de plaats waar vroeger de 'Todesstreifen' lag, de strook waar DDR-troepen burgers beschoten als ze die betraden zonder toestemming. Merkel haalde er herinneringen op aan de Verzoeningskerk, op wiens fundamenten de Verzoeningskapel is gebouwd. In 1985 gaf de DDR-regering opdracht om de kerk op te blazen. 'Dat was niet minder dan een mensonterende daad', zei de bondskanselier.

Ook huldigde Merkel de mensen die tegenstand boden tegen de SED-staat (Socialistische Eenheidspartij van Duitsland). 'Ik herinner u aan de mensen die aan deze muur gedood werden, terwijl ze de vrijheid zochten. Ik herinner u aan de 75.000 mensen die gevangen werden genomen tijdens hun vlucht. Ik herinner u aan de mensen die repressie ondervonden omdat hun familieleden waren gevlucht.'

In de Duitse geschiedenis is 9 november een belangrijke dag, zei Merkel. De bondskanselier wees erop dat die dag ook de Kristallnacht van de nazi's plaatsvond. Daarop volgden misdaden tegen de menselijkheid en de Holocaust.

Merkel riep op om op te komen voor de verworvenheden van een verenigd Europa. Democratie, de rechtsstaat en menselijke waardigheid moeten steeds weer opnieuw verdedigd worden. Dat is in tijden van diepgaande technologische en globale veranderingen actueler dan ooit, maar ook moeilijk, zei ze. 'De bijdrage van individuen mag klein lijken, maar we mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen', luidde het.

De Duitse bondskanselier vroeg de aanwezigen op de plechtigheden ter gelegenheid van de val van de Muur zaterdag om zich niet te laten ontmoedigen. 'Geen muur, die mensen buitensluit en vrijheid begrenst, is zo hoog of zo breed dat ze niet kan doorbroken worden', zei Merkel in de Verzoeningskapel in Berlijn.De Verzoeningskapel ligt op de plaats waar vroeger de 'Todesstreifen' lag, de strook waar DDR-troepen burgers beschoten als ze die betraden zonder toestemming. Merkel haalde er herinneringen op aan de Verzoeningskerk, op wiens fundamenten de Verzoeningskapel is gebouwd. In 1985 gaf de DDR-regering opdracht om de kerk op te blazen. 'Dat was niet minder dan een mensonterende daad', zei de bondskanselier. Ook huldigde Merkel de mensen die tegenstand boden tegen de SED-staat (Socialistische Eenheidspartij van Duitsland). 'Ik herinner u aan de mensen die aan deze muur gedood werden, terwijl ze de vrijheid zochten. Ik herinner u aan de 75.000 mensen die gevangen werden genomen tijdens hun vlucht. Ik herinner u aan de mensen die repressie ondervonden omdat hun familieleden waren gevlucht.' In de Duitse geschiedenis is 9 november een belangrijke dag, zei Merkel. De bondskanselier wees erop dat die dag ook de Kristallnacht van de nazi's plaatsvond. Daarop volgden misdaden tegen de menselijkheid en de Holocaust.Merkel riep op om op te komen voor de verworvenheden van een verenigd Europa. Democratie, de rechtsstaat en menselijke waardigheid moeten steeds weer opnieuw verdedigd worden. Dat is in tijden van diepgaande technologische en globale veranderingen actueler dan ooit, maar ook moeilijk, zei ze. 'De bijdrage van individuen mag klein lijken, maar we mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen', luidde het.