Ongeveer een kwart (26 procent) vindt dat de brexit voorlopig slechter verlopen is dan verwacht. Vijfendertig procent had al van tevoren verwacht dat het verlaten van de EU slecht zou uitdraaien, en werd in die verwachting bevestigd. Slechts 14 procent is de mening toegedaan dat Groot-Brittannië er beter is uitgekomen door zich op zichzelf terug te plooien.

Groot-Brittannië nam ongeveer een jaar geleden definitief afscheid van de Europese Unie en de douane-unie. Formeel werd de brexit reeds op 31 januari 2020 van kracht, maar nog tot het einde van vorig jaar gold een overgangsfase met zo goed als dezelfde regels als voordien. Enkele dagen voor de breuk werden Londen en Brussel het nog eens over een gemeenschappelijk handelspact.

Aanhangers meer versplinterd

Volgens The Observer heeft zelfs 42 procent van diegenen die bij het brexitreferendum nog voor de uitstap uit de EU stemden, nu een negatieve inschatting. 'We zien nu dat een significante minderheid van de Leave-kiezers zegt dat de zaken slecht gaan, of minstens slechter dan verwacht', aldus Adam Drummond van Opinium. In plaats van twee gesloten blokken van brexittegenstanders en -aanhangers is die laatste groep intussen meer versplinterd.

De voorbije maanden waren de gevolgen van de brexit al overduidelijk te zien. Niet alleen waren er in de supermarkten lege rekken, ook tankstations zaten op het droge door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Voor het vertrek uit de EU kwamen die chauffeurs vaak uit Oost-Europa, nu is een einde gemaakt aan de bewegingsvrijheid van werknemers.

Ook in andere beroepen uit de dienstensector in Groot-Brittannië is er een tekort aan arbeidskrachten.

Ongeveer een kwart (26 procent) vindt dat de brexit voorlopig slechter verlopen is dan verwacht. Vijfendertig procent had al van tevoren verwacht dat het verlaten van de EU slecht zou uitdraaien, en werd in die verwachting bevestigd. Slechts 14 procent is de mening toegedaan dat Groot-Brittannië er beter is uitgekomen door zich op zichzelf terug te plooien.Groot-Brittannië nam ongeveer een jaar geleden definitief afscheid van de Europese Unie en de douane-unie. Formeel werd de brexit reeds op 31 januari 2020 van kracht, maar nog tot het einde van vorig jaar gold een overgangsfase met zo goed als dezelfde regels als voordien. Enkele dagen voor de breuk werden Londen en Brussel het nog eens over een gemeenschappelijk handelspact.Volgens The Observer heeft zelfs 42 procent van diegenen die bij het brexitreferendum nog voor de uitstap uit de EU stemden, nu een negatieve inschatting. 'We zien nu dat een significante minderheid van de Leave-kiezers zegt dat de zaken slecht gaan, of minstens slechter dan verwacht', aldus Adam Drummond van Opinium. In plaats van twee gesloten blokken van brexittegenstanders en -aanhangers is die laatste groep intussen meer versplinterd.De voorbije maanden waren de gevolgen van de brexit al overduidelijk te zien. Niet alleen waren er in de supermarkten lege rekken, ook tankstations zaten op het droge door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Voor het vertrek uit de EU kwamen die chauffeurs vaak uit Oost-Europa, nu is een einde gemaakt aan de bewegingsvrijheid van werknemers.Ook in andere beroepen uit de dienstensector in Groot-Brittannië is er een tekort aan arbeidskrachten.