De databank van de geïntegreerde politie registreert gegevens over personen, organisaties, voertuigen, voorwerpen en plaatsen. De gegevensbank verzamelt ook informatie over eventuele misdrijven. In totaal stonden in de zomer van dit jaar meer dan 2,3 miljoen mensen geregistreerd voor het plegen van bepaalde feiten.

Jambon stelde eerder al in het parlement dat de meeste van de 345 zogenaamde 'items' waarvoor personen geregistreerd worden te maken hebben met misdrijven die strafbaar zijn in het Strafwetboek en de bijzondere wetten. Andere werden ingevoerd om de politieopdrachten te faciliteren, zoals het nieuwe item 'gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering' dat in januari 2015 werd ingevoerd.

Voor dat laatste werden in 2016 bijna 1.700 mensen geregistreerd. In 2017 waren dat er 1.537, in de eerste helft van dit jaar 691. Voor 'inbreuken gelinkt aan een terroristische groep' was dit achtereenvolgens 5.726 in 2016, 4.799 in 2017 en 2.282 in de eerste helft van 2018. Voor het item 'bedreigingen met een aanslag' werden in 2016 600 personen geregistreerd, in 2017 436 en in de eerste helft van 2018 225.

De databank van de geïntegreerde politie registreert gegevens over personen, organisaties, voertuigen, voorwerpen en plaatsen. De gegevensbank verzamelt ook informatie over eventuele misdrijven. In totaal stonden in de zomer van dit jaar meer dan 2,3 miljoen mensen geregistreerd voor het plegen van bepaalde feiten. Jambon stelde eerder al in het parlement dat de meeste van de 345 zogenaamde 'items' waarvoor personen geregistreerd worden te maken hebben met misdrijven die strafbaar zijn in het Strafwetboek en de bijzondere wetten. Andere werden ingevoerd om de politieopdrachten te faciliteren, zoals het nieuwe item 'gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering' dat in januari 2015 werd ingevoerd. Voor dat laatste werden in 2016 bijna 1.700 mensen geregistreerd. In 2017 waren dat er 1.537, in de eerste helft van dit jaar 691. Voor 'inbreuken gelinkt aan een terroristische groep' was dit achtereenvolgens 5.726 in 2016, 4.799 in 2017 en 2.282 in de eerste helft van 2018. Voor het item 'bedreigingen met een aanslag' werden in 2016 600 personen geregistreerd, in 2017 436 en in de eerste helft van 2018 225.