Mahdi roept op om gemeente te melden als je #PlekVrij voor Oekraïners op de vlucht hebt

Sammy Mahdi (CD&V) op 14 oktober 2021.

Als grote groepen Oekraïense vluchtelingen naar België komen, kan er een grote operationele nood zijn om hen bij hun aankomst te begeleiden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi pleit voor een gecoördineerde aanpak om Oekraïners die op de vlucht zijn te begeleiden. ‘Dat doen we via het Crisiscentrum en de lokale besturen. Heb je een plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te vangen? Meld dit dan zeker bij je gemeente’, luidt zijn oproep.

De staatssecretaris heeft alle partners en diensten die een rol kunnen opnemen, samengebracht in een Task Force ‘Bescherming en Opvang Oekraïners’. Deze Task Force tekende in samenspraak met het Nationaal Crisiscentrum en de gouverneurs van ons land de structuur uit om vluchtende Oekraïners te ontvangen. De federale overheid voorziet een onthaalcentrum in het voormalige Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel. Daar worden Oekraïners geregistreerd, kunnen ze hun aanvraag tot automatische bescherming doen en eerste onderdak krijgen van beperkte duur. Van daaruit zal de verdere dispatching gebeuren naar lokale besturen voor de huisvesting van Oekraïners.

Burgers die solidair wensen te zijn en tijdelijk onderdak wensen te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen, kunnen zich aanmelden bij hun gemeente, aldus Sammy Mahdi. De gemeenten staan samen met het Nationaal Crisiscentrum in voor de coördinatie van de huisvesting op het terrein. De staatssecretaris roept dinsdag een Interministeriële Conferentie (IMC) samen met bevoegde ministers van de gewesten en de gemeenschappen om hen te informeren over de uitdagingen gelinkt aan de ontvangst van Oekraïners en om gezamenlijke inspanningen te doen om deze mensen te integreren in het dagdagelijkse leven. Duurzame huisvesting is daar één aspect van, maar evengoed kinderen school laten lopen of mensen werk helpen te vinden.

Partner Content