Opinie

Dirk Barrez

‘Ludieke acties zijn al lang niet grappig meer, ze werken niet’

Dirk Barrez Hoofdredacteur van PALA.be en auteur

Een agentschap heeft een ‘ludieke actie’ bedacht, een ‘immobiliënkantoor dat speculeert op klimaatverandering’. ‘Humoristisch’ vindt Greenpeace België en de organisatie voert, nu in Bonn de klimaattop plaatsgrijpt, met het idee campagne voor dringende klimaatactie. Dirk Barrez lacht niet mee.

Lachen is gezond, opent mensen en bevordert communicatie, we lachen veel te weinig, zoveel is zeker. Daarin schuilt allerminst het probleem van ludieke acties zoals die van Greenpeace België, waar u een video van kan bekijken hieronder.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Nieuwe sociale bewegingen nemen al vijftig jaar hun toevlucht tot ‘ludieke’ acties… en misschien halen die zelfs de krant, het televisiejournaal of krijgen ze aandacht op de sociale media.

Maar in alle veelzijdigheid is toch vooral die éne grote overeenkomst te vinden: Greenpeace en tal van andere organisaties en bewegingen halen met deze acties bitter weinig resultaat. Versta, er komt maar heel weinig of zelfs geen gewenste verandering van.

Ludieke acties zijn al lang niet grappig meer, ze werken niet.

Misschien is het meest onvergeeflijke in dit geval dat Greenpeace het vertrouwen in de eigen organisatie laat ondermijnen ‘omdat iets grappig zou zijn’. Dat is echt niet om te lachen. Een organisatie als Greenpeace heeft slechts haar betrouwbaarheid als één van haar weinige efficiënte wapens. Dan is het volkomen tegenstrijdig om een actie te voeren die aan de samenleving een totaal fout beeld schetst van de dynamiek van klimaatverandering.

Een compleet ridicuul en misleidend beeld

Eenmaal we met een oncontroleerbare klimaatverandering opgescheept zitten, belanden we met de wereld in terra incognita. Vergeet de zekerheden die de mensheid zolang kon koesteren, zo ook een kustlijn die redelijk stabiel is.

Met een losgeslagen klimaatverandering weten we niet exact hoeveel en nog minder in welk tempo de zeespiegel zal stijgen. Wat we wel weten, is dat het water zal stijgen, en zal blijven stijgen, tot er vele meters, en uiteindelijk mogelijk zelfs tientallen meters bijkomen. Dat is de meest waarschijnlijke koers die we momenteel nog altijd varen, ook na het Klimaatakkoord van Parijs. Onlangs liet het Global Carbon Project weten dat we in 2017 niet minder maar twee procent meer CO2 uitstoten dan vorig jaar.

Het is dus compleet ridicuul én misleidend om de indruk te wekken, zelfs in een zogenaamde ludieke actie, dat klimaatverandering een proces is waarbij er zekerheden zouden bestaan over waar op een bepaald tijdstip de kustlijn komt te liggen, nog erger is de voorstelling alsof de stijging dan zou stoppen. Die zekerheden zijn er niet, want ook in 2100 reikt het water steeds hoger en rukt het landinwaarts. Hoe het tekeergaat en hoe ermee om te gaan in deltagebieden zoals de lage landen is daarenboven veel onvoorspelbaarder en moeilijker dan in fjorden.

Hopelijk kunnen de medewerkers en achterban van Greenpeace België hun organisatie opnieuw tot een betrouwbare maatschappelijke speler maken.

Een dergelijke zware en eigenlijk catastrofale denkfout loslaten op het grote publiek is onaanvaardbaar gedrag van een ernstige milieuorganisatie. En ze is al even inacceptabel van een ernstige milieuorganisatie die ‘ludiek’ wil zijn of overkomen – het imago, weet u wel?

Dat we ook moeten lezen krijgen welk bureau deze actie uit z’n koker haalde, is een extra storende niet grappige keerzijde. Dit is misplaatst product placement, sluikse reclame die opgedrongen wordt op een wijze die we kennen van de meest machtige commerciële bedrijven en hun reclameboodschappen.

Hopelijk kunnen de medewerkers en achterban van Greenpeace België hun organisatie opnieuw tot een betrouwbare maatschappelijke speler maken, en bovenal een organisatie die erin slaagt om mee onze economieën richting echte duurzaamheid te laten kantelen. Of ze kunnen natuurlijk ook deze bijdrage van mijn hand als een ‘ludieke’ actie beschouwen.

De auteur is hoofdredacteur van PALA.be. Zijn recentste boek is Transitie. Onze welvaart van morgen.

Partner Content