Er komt dus een tijdelijke regeling vanaf de avond van 29 maart in geval van ontstentenis van een akkoord met de Europese Unie of bij een uitstel van de brexit. In die regeling komen er geen controles aan de grens met Ierland. Volgens dat tijdelijke plan zal op 87 procent van de ingevoerde goederen geen heffing gebeuren tegenover 80 pct nu. De tijdelijke regeling zou voor maximum twaalf maanden gelden in afwachting van een definitieve douaneregeling.

'Als we de EU verlaten zonder een akkoord, zullen we de meerderheid van de invoerheffingen laten vallen en ze alleen nog behouden voor gevoelige bedrijfstakken', aldus de Britse staatssecretaris voor Handel George Hollingbery op een persconferentie. 'Die evenwichtige aanpak laat toe om de Britse werkgelegenheid te behouden en een plotse verhoging van de prijzen te voorkomen wat de bescheiden inkomens zwaar zou treffen.'

De importheffingen voor bepaalde voedingsproducten zoals rundvlees, lam, varken, gevogelte en bepaalde zuivelproducten zouden verlaagd worden in de meeste gevallen, maar ze worden niet helemaal losgelaten om de Britse producenten te beschermen. De auto-industrie zou geen bijkomende heffingen moeten betalen voor onderdelen die uit de EU worden ingevoerd, zodat de bevoorrading niet in het gedrang komt. De nieuwe regeling geldt niet voor die landen waarmee het Verenigd Koninkrijk al een vrijhandelsakkoord heeft afgesloten en ook niet voor circa 70 ontwikkelingslanden die een voorkeursbehandeling krijgen inzake de toegang tot de Britse markt.

De regering bevestigt ook dat er geen heffingen komen en geen grenscontroles aan de grens met Noord-Ierland. 'We beseffen dat er uitdagingen verbonden zijn aan deze aanpak, en dat er misbruik kan van gemaakt worden', aldus de Britse regering in een mededeling. 'Maar we staan open om dringende gesprekken te voeren met de Europese Commissie en de Ierse regering over deze kwestie.' Hoe de integriteit van de Europese interne markt bewaard moet worden zonder controles, is daarmee nog steeds niet dudielijk.

Er komt dus een tijdelijke regeling vanaf de avond van 29 maart in geval van ontstentenis van een akkoord met de Europese Unie of bij een uitstel van de brexit. In die regeling komen er geen controles aan de grens met Ierland. Volgens dat tijdelijke plan zal op 87 procent van de ingevoerde goederen geen heffing gebeuren tegenover 80 pct nu. De tijdelijke regeling zou voor maximum twaalf maanden gelden in afwachting van een definitieve douaneregeling. 'Als we de EU verlaten zonder een akkoord, zullen we de meerderheid van de invoerheffingen laten vallen en ze alleen nog behouden voor gevoelige bedrijfstakken', aldus de Britse staatssecretaris voor Handel George Hollingbery op een persconferentie. 'Die evenwichtige aanpak laat toe om de Britse werkgelegenheid te behouden en een plotse verhoging van de prijzen te voorkomen wat de bescheiden inkomens zwaar zou treffen.' De importheffingen voor bepaalde voedingsproducten zoals rundvlees, lam, varken, gevogelte en bepaalde zuivelproducten zouden verlaagd worden in de meeste gevallen, maar ze worden niet helemaal losgelaten om de Britse producenten te beschermen. De auto-industrie zou geen bijkomende heffingen moeten betalen voor onderdelen die uit de EU worden ingevoerd, zodat de bevoorrading niet in het gedrang komt. De nieuwe regeling geldt niet voor die landen waarmee het Verenigd Koninkrijk al een vrijhandelsakkoord heeft afgesloten en ook niet voor circa 70 ontwikkelingslanden die een voorkeursbehandeling krijgen inzake de toegang tot de Britse markt. De regering bevestigt ook dat er geen heffingen komen en geen grenscontroles aan de grens met Noord-Ierland. 'We beseffen dat er uitdagingen verbonden zijn aan deze aanpak, en dat er misbruik kan van gemaakt worden', aldus de Britse regering in een mededeling. 'Maar we staan open om dringende gesprekken te voeren met de Europese Commissie en de Ierse regering over deze kwestie.' Hoe de integriteit van de Europese interne markt bewaard moet worden zonder controles, is daarmee nog steeds niet dudielijk.