Afgelopen week raakte bekend dat het Europees Voedselagentschap bij de beoordeling van studies over het verdelgingsmiddel glyfosaat letterlijk passages heeft overgenomen die de chemiereuzen zelf hadden geschreven en aangeleverd. Er woedt al langer een verhitte discussie of het omstreden product al dan niet kankerverwekkend is. Zeker wanneer bleek dat fabrikant Monsanto studies over de giftigheid van glyfosaat hadden gemanipuleerd.
...