'Dit is een belangrijk deel van de puzzel die de eerlijkheid op de Europese eenheidsmarkt moet versterken', zo begroette eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen het akkoord. Thyssen had deze lente de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit voorgesteld. Het nieuwe agentschap moet de samenwerking tussen de nationale inspectiediensten bevorderen in de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude, onder meer door te helpen bij het organiseren van gemeenschappelijke inspecties. Maar het takenpakket is ruimer.

Zo moet het agentschap de lidstaten ook ondersteunen bij het implementeren van Europese wetgeving over bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit, detachering en de coördinatie van de sociale zekerheid, en bemiddelen tussen de nationale autoriteiten wanneer er disputen opduiken. Het agentschap zal tenslotte ook fungeren als een kenniscentrum. Het akkoord onder de lidstaten vormt niet het definitieve groene licht. De lidstaten moeten nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement. Ook is nog niet beslist waar het agentschap gevestigd zal worden.

'Dit is een belangrijk deel van de puzzel die de eerlijkheid op de Europese eenheidsmarkt moet versterken', zo begroette eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen het akkoord. Thyssen had deze lente de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit voorgesteld. Het nieuwe agentschap moet de samenwerking tussen de nationale inspectiediensten bevorderen in de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude, onder meer door te helpen bij het organiseren van gemeenschappelijke inspecties. Maar het takenpakket is ruimer. Zo moet het agentschap de lidstaten ook ondersteunen bij het implementeren van Europese wetgeving over bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit, detachering en de coördinatie van de sociale zekerheid, en bemiddelen tussen de nationale autoriteiten wanneer er disputen opduiken. Het agentschap zal tenslotte ook fungeren als een kenniscentrum. Het akkoord onder de lidstaten vormt niet het definitieve groene licht. De lidstaten moeten nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement. Ook is nog niet beslist waar het agentschap gevestigd zal worden.