Iedereen die sinds november vorig jaar bij het OCMW aanklopt voor een leefloon, moet zo'n contract tekenen met individuele afspraken over het re-integratietraject. Wie de afspraken niet naleeft, riskeert zijn uitkering te verliezen.

Van alle leefloontrekkers zit een kwart in het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI). Dat legt op maat vast welke inspanningen de uitkeringsgerechtigde moet doen om aan werk te geraken. Het kan gaan om het volgen van bepaalde opleidingen of het uitvoeren van gemeenschapsdienst.

De maatregel van de regering-Michel poogt een halt toe te roepen aan het stijgende aantal leefloners en probeert hen sneller aan het werk te krijgen.

Iedereen die sinds november vorig jaar bij het OCMW aanklopt voor een leefloon, moet zo'n contract tekenen met individuele afspraken over het re-integratietraject. Wie de afspraken niet naleeft, riskeert zijn uitkering te verliezen. Van alle leefloontrekkers zit een kwart in het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI). Dat legt op maat vast welke inspanningen de uitkeringsgerechtigde moet doen om aan werk te geraken. Het kan gaan om het volgen van bepaalde opleidingen of het uitvoeren van gemeenschapsdienst. De maatregel van de regering-Michel poogt een halt toe te roepen aan het stijgende aantal leefloners en probeert hen sneller aan het werk te krijgen.