Living Land, een initiatief van het Wereldnatuurfonds (WWF), Birdlife Europe en het European Environmental Bureau (EEB), wil een beleid dat het klimaat en milieu beschermt, fair is voor boeren en consumenten en bijdraagt aan een gezonde en duurzame voedselproductie.

Volgens Pieter de Pous, beleidsdirecteur bij het EEB, is het landbouwbeleid van de Europese Unie het oudste, meest controversiële en minst effectieve gemeenschappelijke beleid. "Als de EU zichzelf opnieuw wil uitvinden, de grote uitdaging van klimaatverandering wil aankunnen, de ineenstorting van ecosystemen wil aanpakken en een kapot systeem van voedselproductie wil repareren, zijn hervormingen onvermijdelijk", zegt hij.

Biodiversiteit

Ariel Brunner, hoofd beleid bij Birdlife Europe, zegt dat de bezorgdheid van burgers en organisaties de Europese Commissie het mandaat geeft een ambitieus nieuw beleid te formuleren, gericht op herstel van biodiversiteit. "Het is nu het moment om een transitie naar duurzame landbouw te starten."

Bijna 40 procent van het EU-budget gaat naar het Europese landbouwbeleid. Daarmee worden volgens Living Land vooral niet-duurzame praktijken gestimuleerd, die onder meer leiden tot het verdwijnen van vogelsoorten en bijen.

De Europese Commissie zal naar verwachting voor het einde van dit jaar informatie publiceren over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. In 2021 moet een nieuw gezamenlijk landbouwbeleid (Common Agricultural Policy of CAP) geïmplementeerd zijn in alle lidstaten.

(IPS)

Living Land, een initiatief van het Wereldnatuurfonds (WWF), Birdlife Europe en het European Environmental Bureau (EEB), wil een beleid dat het klimaat en milieu beschermt, fair is voor boeren en consumenten en bijdraagt aan een gezonde en duurzame voedselproductie.Volgens Pieter de Pous, beleidsdirecteur bij het EEB, is het landbouwbeleid van de Europese Unie het oudste, meest controversiële en minst effectieve gemeenschappelijke beleid. "Als de EU zichzelf opnieuw wil uitvinden, de grote uitdaging van klimaatverandering wil aankunnen, de ineenstorting van ecosystemen wil aanpakken en een kapot systeem van voedselproductie wil repareren, zijn hervormingen onvermijdelijk", zegt hij.Ariel Brunner, hoofd beleid bij Birdlife Europe, zegt dat de bezorgdheid van burgers en organisaties de Europese Commissie het mandaat geeft een ambitieus nieuw beleid te formuleren, gericht op herstel van biodiversiteit. "Het is nu het moment om een transitie naar duurzame landbouw te starten."Bijna 40 procent van het EU-budget gaat naar het Europese landbouwbeleid. Daarmee worden volgens Living Land vooral niet-duurzame praktijken gestimuleerd, die onder meer leiden tot het verdwijnen van vogelsoorten en bijen.De Europese Commissie zal naar verwachting voor het einde van dit jaar informatie publiceren over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. In 2021 moet een nieuw gezamenlijk landbouwbeleid (Common Agricultural Policy of CAP) geïmplementeerd zijn in alle lidstaten.(IPS)