'We zijn er bijna. Het is hard en moeilijk, maar het is het waard. Ik heb jullie nodig, maar ook de mensen in onze landen hebben jullie nodig', aldus de Chileense minister van Milieu. De klimaatcrisis is belangrijker dan onszelf, benadrukte ze.

De klimaattop van de Verenigde Naties was op 2 december van start gegaan en had vrijdag afgelopen moeten zijn. Maar de onderhandelingen blijven aanslepen en net als bij vele voorgaande klimaatconferenties zijn verlengingen nodig om tot een akkoord te komen. De vorige teksten, die er kwamen na nachtelijke onderhandelingen, vielen namelijk op een koude steen.

Een groep landen waaronder België schaarde zich achter een pleidooi voor sterke regels rond de invoering van globale koolstofmarkten. Die marktmechanismen voor de handel in emissies vormen artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs. Enerzijds zijn er landen die willen verhinderen dat zo'n koolstofmarkten de inspanningen dwarsbomen om de uitstoot van broeikasgassen ter verminderen. Anderzijds zijn er landen die hier losser tegenover staan.

Ook op de COP24-top in het Poolse Katowice een jaar geleden kwamen er al geen regels uit de bus voor dergelijke globale koolstofmarkten. Het dossier werd toen reeds doorgeschoven naar Madrid. Verder zijn de meningen verdeeld over de klimaatambities. Verschillende partijen, de Europese Unie en de kwetsbare landen op kop, willen een duidelijke oproep voor een verhoging van de doelstellingen voor uitstootreductie van broeikasgassen in 2020. Maar andere landen staan hier dan weer op de rem.

'We zullen ons werk verderzetten tot we tot ambitieuze beslissingen komen', herhaalde Carolina Schmidt. Ze liet voorts weten dat de onderhandelingen vanaf 1.30 uur zullen worden voortgezet, op basis van nieuwe ontwerpteksten. Een plenaire vergadering wordt ten vroegste om 3.30 uur verwacht.

Klimaatdoelen Parijs niet haalbaar met huidige afspraken

De tot nu genomen engagementen zijn alleszins niet verenigbaar met de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. De landen kwamen toen overeen om de opwarming van de Aarde te beperken tot 2 graden, in vergelijking met de pre-industriële periode, en indien mogelijk tot 1,5 graad. Met de huidige engagementen is de blauwe planeet echter op weg naar een opwarming van 3 graden aan het einde van deze eeuw. Bovendien stelt zich ook de vraag hoe de landen in het zuiden de klimaatkosten zullen financieren.

De ontwerpteksten die zaterdagochtend gedistilleerd werden, zijn uiterst lauw onthaald. Ze kunnen voor vele partijen, bijvoorbeeld de EU, niet door de beugel. Voorzitter Chili startte daarop bilateraal overleg en kondigde nadien tijdens een persconferentie 'ambitieuzere' teksten aan.

Verschillende ngo's hebben alvast het einde van de 25e VN-klimaattop niet afgewacht om aan de alarmbel te trekken. Bij de milieuorganisaties is er heel wat frustratie en ontgoocheling over eindeloze discussies tussen de landen. Dat staat meer dan ooit in fel contrast met de urgentie van de klimaatkwestie, klinkt het. Meer dan honderd militanten van ngo's wereldwijd hielden zaterdag een 'volksplenaire', in afwachting van een akkoord. Ze verzamelden op enkele meters van de zalen waar de officiële plenaire zittingen van de bijna 200 aanwezige landen plaatsvinden.

'We zijn er bijna. Het is hard en moeilijk, maar het is het waard. Ik heb jullie nodig, maar ook de mensen in onze landen hebben jullie nodig', aldus de Chileense minister van Milieu. De klimaatcrisis is belangrijker dan onszelf, benadrukte ze. De klimaattop van de Verenigde Naties was op 2 december van start gegaan en had vrijdag afgelopen moeten zijn. Maar de onderhandelingen blijven aanslepen en net als bij vele voorgaande klimaatconferenties zijn verlengingen nodig om tot een akkoord te komen. De vorige teksten, die er kwamen na nachtelijke onderhandelingen, vielen namelijk op een koude steen.Een groep landen waaronder België schaarde zich achter een pleidooi voor sterke regels rond de invoering van globale koolstofmarkten. Die marktmechanismen voor de handel in emissies vormen artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs. Enerzijds zijn er landen die willen verhinderen dat zo'n koolstofmarkten de inspanningen dwarsbomen om de uitstoot van broeikasgassen ter verminderen. Anderzijds zijn er landen die hier losser tegenover staan. Ook op de COP24-top in het Poolse Katowice een jaar geleden kwamen er al geen regels uit de bus voor dergelijke globale koolstofmarkten. Het dossier werd toen reeds doorgeschoven naar Madrid. Verder zijn de meningen verdeeld over de klimaatambities. Verschillende partijen, de Europese Unie en de kwetsbare landen op kop, willen een duidelijke oproep voor een verhoging van de doelstellingen voor uitstootreductie van broeikasgassen in 2020. Maar andere landen staan hier dan weer op de rem. 'We zullen ons werk verderzetten tot we tot ambitieuze beslissingen komen', herhaalde Carolina Schmidt. Ze liet voorts weten dat de onderhandelingen vanaf 1.30 uur zullen worden voortgezet, op basis van nieuwe ontwerpteksten. Een plenaire vergadering wordt ten vroegste om 3.30 uur verwacht.Klimaatdoelen Parijs niet haalbaar met huidige afsprakenDe tot nu genomen engagementen zijn alleszins niet verenigbaar met de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. De landen kwamen toen overeen om de opwarming van de Aarde te beperken tot 2 graden, in vergelijking met de pre-industriële periode, en indien mogelijk tot 1,5 graad. Met de huidige engagementen is de blauwe planeet echter op weg naar een opwarming van 3 graden aan het einde van deze eeuw. Bovendien stelt zich ook de vraag hoe de landen in het zuiden de klimaatkosten zullen financieren. De ontwerpteksten die zaterdagochtend gedistilleerd werden, zijn uiterst lauw onthaald. Ze kunnen voor vele partijen, bijvoorbeeld de EU, niet door de beugel. Voorzitter Chili startte daarop bilateraal overleg en kondigde nadien tijdens een persconferentie 'ambitieuzere' teksten aan. Verschillende ngo's hebben alvast het einde van de 25e VN-klimaattop niet afgewacht om aan de alarmbel te trekken. Bij de milieuorganisaties is er heel wat frustratie en ontgoocheling over eindeloze discussies tussen de landen. Dat staat meer dan ooit in fel contrast met de urgentie van de klimaatkwestie, klinkt het. Meer dan honderd militanten van ngo's wereldwijd hielden zaterdag een 'volksplenaire', in afwachting van een akkoord. Ze verzamelden op enkele meters van de zalen waar de officiële plenaire zittingen van de bijna 200 aanwezige landen plaatsvinden.