Meer dan 200.000 kinderen die in het huwelijksbootje stappen op vijftien jaar tijd. Onder hen: een veertienjarig meisje dat een man van 74 jaar oud huwt en een elfjarige jongen die trouwt met een 27-jarige vrouw. Het zijn geen cijfers uit een ver ontwikkelingsland, maar van de Verenigde Staten.
...

Meer dan 200.000 kinderen die in het huwelijksbootje stappen op vijftien jaar tijd. Onder hen: een veertienjarig meisje dat een man van 74 jaar oud huwt en een elfjarige jongen die trouwt met een 27-jarige vrouw. Het zijn geen cijfers uit een ver ontwikkelingsland, maar van de Verenigde Staten. Frontline, het reportageprogramma van de Amerikaanse openbare omroep, maakte de gegevens bekend. Het analyseerde data van 41 Amerikaanse staten en er wordt vermoed dat het werkelijke cijfer nog hoger ligt. Zo maakte het dichtbevolkte Californië geen deel uit van de onderzochte cijfers.De reportage kwam er naar aanleiding van een controversieel wetsvoorstel in de staat New Jersey. Daar hadden beleidsmakers een wet opgesteld die kindhuwelijken volledig zou verbieden. Gouverneur Chris Christie, de voormalig Republikeins presidentskandidaat die besloot de kandidatuur van Donald Trump te steunen, weigerde die wet te tekenen in mei. De maatregel zou volgens hem conflicteren met 'religieuze gebruiken' in zijn staat.De stelregel in Verenigde Staten is, net als in België, dat mensen pas kunnen huwen op de leeftijd van achttien jaar. Toch geldt die regel niet op alle plekken. In ongeveer de helft van de Amerikaanse staten bestaat er geen minimumleeftijd om te kunnen trouwen. Rechters zijn daarenboven bij machte om uitzonderingen op de regel te maken. Daarnaast kunnen kinderen een huwelijkscontract opstellen met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders. In de meeste landen gelden er zulke uitzonderingsmaateregelen. Daarnaast zijn er ook landen die simpelweg geen ondergrens op basis van leeftijd kennen. Denk bijvoorbeeld aan de Filippijnen, Saoedi-Arabië en Somalië. De landen waarin kindhuwelijken op grote schaal voorkomen zijn overwegend islamitisch en zijn geconcentreerd in Afrika en Azië.In België kan enkel een jeugdrechter de minimumleeftijd van achttien jaar opheffen, maar enkel 'om gewichtige redenen', aldus het wetboek.Volgens Plan België is het probleem met kindhuwelijken 'erger dan gedacht' bij ons. De organisatie, die strijdt tegen gedwongen (kind)huwelijken, denkt dat er elk jaar ongeveer tien kinderen huwen op ons grondgebied. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar kindhuwelijken vooral voorkomen op het platteland, zijn ze hier in België vooral terug te vinden in steden als Brussel, Gent en Bergen.Als gevolg van de verhoogde instroom van vluchtelingen in ons land, bevinden er zich ook steeds meer gehuwde minderjarigen in België. In 2016 verbleven ongeveer vierentwintig getrouwde kinderen in asielcentra, aldus Fedasil. Vorig jaar was er nog ophef ontstaan omdat een vijftienjarig meisje een week in hongerstaking ging omdat ze niet met haar achttienjarige echtgenoot mocht samenleven in een asielcentrum.In 2016 was het jongste geregistreerde kindbruidje veertien jaar. Dat antwoordde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op een vraag van Nahima Lanjri (CD&V) in de Kamer vorig jaar. Er bestaan echter geen statistieken over de voorgaande jaren, waardoor we de evolutie slecht kunnen inschatten. Volgens Lanjri zijn er vandaag nog geen indicaties dat de toestand aan het verbeteren is.Minderjarige asielzoekers die reeds getrouwd zijn in hun land van herkomst zijn in principe immuun voor de Belgische wetgeving. Maar het gerecht kan wel een huwelijk weigeren te erkennen 'omdat het in strijd is met de openbare orde'.Volgens de ngo Save the Children trouwt er wereldwijd elke zeven seconden een meisje dat jonger is dan vijftien jaar. De internationale gemeenschap heeft nochtans verklaard kindhuwelijken te bannen tegen 2030.De huidige trends doen echter vermoeden dat de situatie lang niet aan het verbeteren is. Volgens de Verenigde Naties kan het aantal vrouwen dat als kind huwde stijgen van 700 miljoen vandaag tot meer dan één miljard in 2050.Huwen op minderjarige leeftijd is niet enkel nefast voor de geestelijke ontwikkeling. Gehuwde kinderen kennen een verhoogde kans op verkrachting en ander huiselijk geweld. Maar die waarschuwing krijgt dus niet overal gehoor, ook niet in Amerika.Het mislukte wetsvoorstel in New Jersey kadert overigens in een grotere beweging die kindhuwelijken aan banden wil leggen in de Verenigde Staten. In de staten Maryland en New Hampshire trachtten beleidsmakers eerder een verbod in te voeren, maar tevergeefs.'Ze kunnen niet stemmen, geen contract tekenen, geen appartement huren, geen auto of huis kopen, geen bankrekening openen. Ze kunnen zelfs geen toast uitbrengen op hun eigen huwelijk', zei Mary Beth Walz, een parlementslid in New Hampshire, hierover in maart. Ze vraagt zich af waarom een huwelijk onder achttien jaar dan wel mogelijk is. Maar voorlopig blijft het in geen enkele Amerikaanse staat expliciet verboden om te huwen op minderjarige leeftijd.