In veel landen met een christelijke meerderheid worden crematies steeds meer gangbaar als een goedkoper alternatief dat volgens sommigen ook milieuvriendelijker is dan een begrafenis. De Katholieke Kerk legaliseerde crematie in 1963. "Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat crematie in de nabije toekomst in veel landen beschouwd zal worden als een standaardpraktijk", zei de Duitse kardinaal Gerhard Müller, het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, die op de doctrine van het Vaticaan toeziet.

De congregatie zei op basis van het kerkrecht dat crematie mag, tenzij voor deze praktijk gekozen wordt "om redenen die strijdig zijn met de christelijke doctrine". Maar de assen "moeten te ruste gelegd worden op een heilige plaats" zoals een kerkhof, een kerk of een erkende plaats van verering.

Het Vaticaan herinnerde er ook aan dat "het thuis bewaren van de assen van de gestorvene niet toegelaten is", behalve in uitzonderlijke gevallen. Het standpunt van het Vaticaan zorgt ervoor dat de doden "niet uitgesloten worden uit de gebeden en herdenking door de familie of de christelijke gemeenschap", en "voorkomt een gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten". (Belga/TE)

In veel landen met een christelijke meerderheid worden crematies steeds meer gangbaar als een goedkoper alternatief dat volgens sommigen ook milieuvriendelijker is dan een begrafenis. De Katholieke Kerk legaliseerde crematie in 1963. "Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat crematie in de nabije toekomst in veel landen beschouwd zal worden als een standaardpraktijk", zei de Duitse kardinaal Gerhard Müller, het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, die op de doctrine van het Vaticaan toeziet. De congregatie zei op basis van het kerkrecht dat crematie mag, tenzij voor deze praktijk gekozen wordt "om redenen die strijdig zijn met de christelijke doctrine". Maar de assen "moeten te ruste gelegd worden op een heilige plaats" zoals een kerkhof, een kerk of een erkende plaats van verering. Het Vaticaan herinnerde er ook aan dat "het thuis bewaren van de assen van de gestorvene niet toegelaten is", behalve in uitzonderlijke gevallen. Het standpunt van het Vaticaan zorgt ervoor dat de doden "niet uitgesloten worden uit de gebeden en herdenking door de familie of de christelijke gemeenschap", en "voorkomt een gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten". (Belga/TE)