Steeds meer Europese landen maken zich op om hun industrie te verdedigen. Lange tijd stond vooral Frankrijk bekend om zijn politieke steun aan de industrie. Sinds kort hebben ook een aantal landen die bekendstonden om hun verknochtheid aan vrijhandel het geweer van schouder veranderd. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn steeds meer geneigd om hun fabrieken te steunen en zelfs een stuk af te schermen. Dat is deels een reactie op economisch nationalisme buiten Europa, van Donald Trump in de VS en Xi Jinping in China, bijvoorbeeld. Maar de effecten dreigen vooral bínnen Europa gevoeld te worden.
...