De aanslag op de synagoge in Pittsburgh, waarbij elf doden en zes gewonden vielen, heeft de Joodse gemeenschap in Antwerpen diep geraakt. 'Zeker omdat die tijdens een geboortedienst op de sjabbat plaatsvond', zegt Michael Freilich van Joods Actueel.

De interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap heeft daarop beslist dat er per synagoge een of twee vrijwilligers zullen worden aangesteld voor de veiligheid. 'Zij moeten erover waken dat alle ramen en deuren goed dicht zijn, dat verdachte pakjes of zakken meteen gemeld worden, etc.'

Het feit dat de interne Joodse veiligheidsdienst deze maatregel neemt, betekent niet dat de Joodse gemeenschap vindt dat politie en Defensie tekortschieten in hun bewakingsopdracht. 'Er is altijd verhoogde waakzaamheid in de Joodse buurt en wij zijn zeer dankbaar dat daar nog steeds een budget voor wordt vrijgemaakt. Onze gemeenschap voelt zich een stuk veiliger door de aanwezigheid van de militairen, maar we moeten zelf ook altijd alert en waakzaam zijn.'

Freilich vindt wel dat er strenger moet worden opgetreden tegen haatboodschappen op het internet. 'De schutter van Pittsburgh postte geregeld anti-Joodse berichten op een sociaal netwerk, voordat hij tot de aanslag overging. Ook bij ons trekken mensen op sociale media vaak hard van leer tegen de Joodse gemeenschap, maar daar wordt te laks op gereageerd. Terwijl dat ook waarschuwingen kunnen zijn van een op til zijnde aanslag.'

Vanuit de overheid worden voorlopig geen bijkomende maatregelen genomen om synagoges of andere Joodse belangen te beschermen. 'Het dreigingsniveau in ons land staat op 2, voor de Joodse belangen is dat sowieso al 3. Dat betekent dat er al specifieke maatregelen van kracht zijn,' klinkt het bij Peter Mertens van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

De aanslag op de synagoge in Pittsburgh, waarbij elf doden en zes gewonden vielen, heeft de Joodse gemeenschap in Antwerpen diep geraakt. 'Zeker omdat die tijdens een geboortedienst op de sjabbat plaatsvond', zegt Michael Freilich van Joods Actueel.De interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap heeft daarop beslist dat er per synagoge een of twee vrijwilligers zullen worden aangesteld voor de veiligheid. 'Zij moeten erover waken dat alle ramen en deuren goed dicht zijn, dat verdachte pakjes of zakken meteen gemeld worden, etc.'Het feit dat de interne Joodse veiligheidsdienst deze maatregel neemt, betekent niet dat de Joodse gemeenschap vindt dat politie en Defensie tekortschieten in hun bewakingsopdracht. 'Er is altijd verhoogde waakzaamheid in de Joodse buurt en wij zijn zeer dankbaar dat daar nog steeds een budget voor wordt vrijgemaakt. Onze gemeenschap voelt zich een stuk veiliger door de aanwezigheid van de militairen, maar we moeten zelf ook altijd alert en waakzaam zijn.'Freilich vindt wel dat er strenger moet worden opgetreden tegen haatboodschappen op het internet. 'De schutter van Pittsburgh postte geregeld anti-Joodse berichten op een sociaal netwerk, voordat hij tot de aanslag overging. Ook bij ons trekken mensen op sociale media vaak hard van leer tegen de Joodse gemeenschap, maar daar wordt te laks op gereageerd. Terwijl dat ook waarschuwingen kunnen zijn van een op til zijnde aanslag.'Vanuit de overheid worden voorlopig geen bijkomende maatregelen genomen om synagoges of andere Joodse belangen te beschermen. 'Het dreigingsniveau in ons land staat op 2, voor de Joodse belangen is dat sowieso al 3. Dat betekent dat er al specifieke maatregelen van kracht zijn,' klinkt het bij Peter Mertens van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.