'De suggestie dat ik deelgenomen heb aan een samenzwering om dit land te schaden, is een verschrikkelijke en schandalige leugen', aldus een bij momenten emotionele Sessions. De justitieminister zei ook dat hij 'geen herinnering' heeft van een privéontmoeting tijdens de verkiezingscampagne in april 2016 met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak in het Mayflower Hotel in Washington, maar hij achtte het evenmin uitgesloten dat er minimaal contact met de ambassadeur was geweest. Eerder gaf hij toe dat hij de ambassadeur had ontmoet in het parlement en in de marge van de Republikeinse Conventie in juli 2016.

Sessions reageerde ook op het onderzoek dat werd ingesteld naar mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen en waarvoor hij zichzelf onbevoegd had verklaard. 'Ik heb mezelf gewraakt, niet omdat ik iets heb misdaan, maar wegens de regels van het ministerie. Werknemers mogen niet deelnemen aan een onderzoek naar een campagne als ze zelf hebben deelgenomen aan die campagne.'

Het feit dat Sessions zichzelf had gewraakt van het onderzoek, betekent niet dat geen rol mocht spelen bij het ontslag van voormalig FBI-directeur James Comey, zei hij ook. 'Het is absurd om te suggereren dat een wraking van een specifiek onderzoek de minister van Justitie niet meer in staat zou stellen om zijn departement te leiden', aldus Sessions.

De justitieminister uitte ook zijn vertrouwen in de speciale aanklager Robert Mueller, nadat in de Amerikaanse media gespeculeerd werd dat ook hij mogelijk door president Donald Trump aan de kant zou worden geschoven. Zelf zal Sessions naar eigen zeggen dan ook geen actie ondernemen tegen Mueller. 'Ik denk dat ik dat met vertrouwen kan zeggen aangezien ik gewraakt ben van het onderzoek.'

Gesprek Comey-Trump niet noodzakelijk 'problematisch'

Sessions sprak zich ook uit over de ontmoetingen en gesprekken die Comey als FBI-directeur had met president Donald Trump. Comey voelde zich onder druk gezet door de president, en klaagde daarover bij Sessions, maar de minister van Justitie vond de gesprekken niet noodzakelijk 'problematisch'.

Comey getuigde vorige week nog dat Trump na een onderhoud in het Oval Office in het Witte Huis iedereen behalve Comey beval om de ruimte te verlaten. Volgens Comey zou Sessions zich daarbij ongemakkelijk hebben gevoeld en zou hij getreuzeld hebben bij het verlaten van het presidentiële kantoor. Dat zou er dus op wijzen dat Sessions wist dat het niet gebruikelijk was om hen alleen achter te laten. Sessions wilde voor de Senaatscommissie niet bevestigen dat Trump iedereen had bevolen om de ruimte te verlaten en zei hij dat hij zich niet meer kan herinneren of hij treuzelde bij het weggaan. 'Ik ben wel vertrokken en denk dat iedereen is vertrokken en dat directeur Comey aan het bureau zat van de president en dat ze aan het praten waren. Ik herinner mij wel dat ik een van de laatsten was om te vertrekken.'

Volgens de justitieminister uitte Comey een dag later zijn bezorgdheid over het een-op-eengesprek met Trump. 'Ik ging akkoord met hem dat er regels zijn, maar zei dat er geen verbod is', zegt Sessions. 'Hij heeft me geen details gegeven over waarover hij bezorgd was.'

Weigert over gesprekken met Trump te praten

De Republikeinse senator Marco Rubio vroeg of Sessions weet heeft van opnames van het gesprek tussen Trump en Comey. 'Niet dat ik weet', antwoordde de justitieminister, die ook te kennen gaf dat de president 'waarschijnlijk' verplicht is om dergelijke tapes bij te houden.

Sessions weigerde herhaaldelijk uitleg te geven over gesprekken die hijzelf met de president heeft gehad. Enkele Democratische senatoren probeerden te achterhalen op welke grond Sessions die informatie achterhield, maar Sessions gaf geen verduidelijking.

Het Witte Huis heeft namelijk geen geheimhouding gevraagd.

'De suggestie dat ik deelgenomen heb aan een samenzwering om dit land te schaden, is een verschrikkelijke en schandalige leugen', aldus een bij momenten emotionele Sessions. De justitieminister zei ook dat hij 'geen herinnering' heeft van een privéontmoeting tijdens de verkiezingscampagne in april 2016 met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak in het Mayflower Hotel in Washington, maar hij achtte het evenmin uitgesloten dat er minimaal contact met de ambassadeur was geweest. Eerder gaf hij toe dat hij de ambassadeur had ontmoet in het parlement en in de marge van de Republikeinse Conventie in juli 2016. Sessions reageerde ook op het onderzoek dat werd ingesteld naar mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen en waarvoor hij zichzelf onbevoegd had verklaard. 'Ik heb mezelf gewraakt, niet omdat ik iets heb misdaan, maar wegens de regels van het ministerie. Werknemers mogen niet deelnemen aan een onderzoek naar een campagne als ze zelf hebben deelgenomen aan die campagne.' Het feit dat Sessions zichzelf had gewraakt van het onderzoek, betekent niet dat geen rol mocht spelen bij het ontslag van voormalig FBI-directeur James Comey, zei hij ook. 'Het is absurd om te suggereren dat een wraking van een specifiek onderzoek de minister van Justitie niet meer in staat zou stellen om zijn departement te leiden', aldus Sessions. De justitieminister uitte ook zijn vertrouwen in de speciale aanklager Robert Mueller, nadat in de Amerikaanse media gespeculeerd werd dat ook hij mogelijk door president Donald Trump aan de kant zou worden geschoven. Zelf zal Sessions naar eigen zeggen dan ook geen actie ondernemen tegen Mueller. 'Ik denk dat ik dat met vertrouwen kan zeggen aangezien ik gewraakt ben van het onderzoek.' Sessions sprak zich ook uit over de ontmoetingen en gesprekken die Comey als FBI-directeur had met president Donald Trump. Comey voelde zich onder druk gezet door de president, en klaagde daarover bij Sessions, maar de minister van Justitie vond de gesprekken niet noodzakelijk 'problematisch'. Comey getuigde vorige week nog dat Trump na een onderhoud in het Oval Office in het Witte Huis iedereen behalve Comey beval om de ruimte te verlaten. Volgens Comey zou Sessions zich daarbij ongemakkelijk hebben gevoeld en zou hij getreuzeld hebben bij het verlaten van het presidentiële kantoor. Dat zou er dus op wijzen dat Sessions wist dat het niet gebruikelijk was om hen alleen achter te laten. Sessions wilde voor de Senaatscommissie niet bevestigen dat Trump iedereen had bevolen om de ruimte te verlaten en zei hij dat hij zich niet meer kan herinneren of hij treuzelde bij het weggaan. 'Ik ben wel vertrokken en denk dat iedereen is vertrokken en dat directeur Comey aan het bureau zat van de president en dat ze aan het praten waren. Ik herinner mij wel dat ik een van de laatsten was om te vertrekken.' Volgens de justitieminister uitte Comey een dag later zijn bezorgdheid over het een-op-eengesprek met Trump. 'Ik ging akkoord met hem dat er regels zijn, maar zei dat er geen verbod is', zegt Sessions. 'Hij heeft me geen details gegeven over waarover hij bezorgd was.' De Republikeinse senator Marco Rubio vroeg of Sessions weet heeft van opnames van het gesprek tussen Trump en Comey. 'Niet dat ik weet', antwoordde de justitieminister, die ook te kennen gaf dat de president 'waarschijnlijk' verplicht is om dergelijke tapes bij te houden.Sessions weigerde herhaaldelijk uitleg te geven over gesprekken die hijzelf met de president heeft gehad. Enkele Democratische senatoren probeerden te achterhalen op welke grond Sessions die informatie achterhield, maar Sessions gaf geen verduidelijking. Het Witte Huis heeft namelijk geen geheimhouding gevraagd.