Japan heeft in 2015 slechts 27 vluchtelingen opgenomen en vrijwel alle asielaanvragen verworpen. Mensenrechtenverdedigers dringen er bij de regering op aan meer vluchtelingen te aanvaarden.

Het ministerie van Justitie deelde mee dat Japan 7.586 aanvragen voor het statuut van vluchtelingen had ontvangen, een record. Dit betekent dat 99 procent van de aanvragen verworpen werd. Onder de asielzoekers waren vijf Syriërs en slechts drie van hen kregen het statuut van vluchteling. Onder de andere buitenlanders die als vluchteling erkend werden, zijn zes Afghanen, drie Ethiopiërs en drie Sri Lankanen.

Homogene samenleving

Japan staat terughoudend tegenover de opname van vluchtelingen in zijn homogene samenleving. Het ministerie preciseerde dat in 2014 en 2013 respectievelijk elf en zes mensen de vluchtelingenstatus kregen, minder dus dan in 2015.

De Japanse organisatie voor de vluchtelingen meent dat een groter aantal aanvragen ingewilligd moet worden. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) hebben 2.419 mensen de status van vluchteling in Japan, terwijl er in Turkije bijvoorbeeld 1,8 miljoen vluchtelingen zijn. (Belga/AVE)

Japan heeft in 2015 slechts 27 vluchtelingen opgenomen en vrijwel alle asielaanvragen verworpen. Mensenrechtenverdedigers dringen er bij de regering op aan meer vluchtelingen te aanvaarden.Het ministerie van Justitie deelde mee dat Japan 7.586 aanvragen voor het statuut van vluchtelingen had ontvangen, een record. Dit betekent dat 99 procent van de aanvragen verworpen werd. Onder de asielzoekers waren vijf Syriërs en slechts drie van hen kregen het statuut van vluchteling. Onder de andere buitenlanders die als vluchteling erkend werden, zijn zes Afghanen, drie Ethiopiërs en drie Sri Lankanen. Japan staat terughoudend tegenover de opname van vluchtelingen in zijn homogene samenleving. Het ministerie preciseerde dat in 2014 en 2013 respectievelijk elf en zes mensen de vluchtelingenstatus kregen, minder dus dan in 2015. De Japanse organisatie voor de vluchtelingen meent dat een groter aantal aanvragen ingewilligd moet worden. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) hebben 2.419 mensen de status van vluchteling in Japan, terwijl er in Turkije bijvoorbeeld 1,8 miljoen vluchtelingen zijn. (Belga/AVE)