De totale schade van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami wordt geraamd om ruim 200 miljard euro. Het noodbudget zal dus bijlange niet volstaan. Het bedrag dient om de meest dringende wederopbouw te financieren. Het gaat nu al om het drievoudige van wat de ramp in de stad Kobe kostte.

Kostwinner
Het geld zal onder meer dienen voor het opruimen van de schade, het herstellen van straten, havens en elektriciteitsinstallaties en het bouwen van tijdelijke huisvesting. Gezinnen van wie de kostwinner is overleden door de ramp, krijgen een schadevergoeding.

Kindergeld
Om de al zwaar getroffen staatsfinanciën niet nog zwaarder te belasten, worden bepaalde uitgaven geschrapt. Zo gaat de geplande verhoging van het kindergeld en pensioenuitgaven niet door en wordt er gesnoeid in de buitenlandse budgetten.

Obligaties
"We gaan geen nieuwe overheidsobligaties uitgeven", verklaarde de Japanse minister van Financiën Yoshihiko Noda. De aardbeving annex tsunami werd eerder al omschreven als de grootste ramp sinds de tweede wereldoorlog voor Japan. (Belga/EE)

De totale schade van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami wordt geraamd om ruim 200 miljard euro. Het noodbudget zal dus bijlange niet volstaan. Het bedrag dient om de meest dringende wederopbouw te financieren. Het gaat nu al om het drievoudige van wat de ramp in de stad Kobe kostte.Kostwinner Het geld zal onder meer dienen voor het opruimen van de schade, het herstellen van straten, havens en elektriciteitsinstallaties en het bouwen van tijdelijke huisvesting. Gezinnen van wie de kostwinner is overleden door de ramp, krijgen een schadevergoeding. Kindergeld Om de al zwaar getroffen staatsfinanciën niet nog zwaarder te belasten, worden bepaalde uitgaven geschrapt. Zo gaat de geplande verhoging van het kindergeld en pensioenuitgaven niet door en wordt er gesnoeid in de buitenlandse budgetten. Obligaties "We gaan geen nieuwe overheidsobligaties uitgeven", verklaarde de Japanse minister van Financiën Yoshihiko Noda. De aardbeving annex tsunami werd eerder al omschreven als de grootste ramp sinds de tweede wereldoorlog voor Japan. (Belga/EE)